Małpki Lubelska Cytrynówka z kawałkami szkła. Wycofywane ze sklepów

Materiały prasowe

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega konsumentów przez spożywaniem partii produktu Lubelska Cytrynówka. GIS poinformował, że ze sklepów wycofane zostają partie produktu Lubelska cytrynówka 28% 100 ml ze względu na możliwość zanieczyszczenia produktu fragmentami szkła

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że w związku z informacją otrzymaną od klienta o obecności fragmentu szkła w produkcie, firma STOCK Polska postanowiła wycofać określone poniżej partie produktu Lubelska Cytrynówka 28% 100 ml.

– Po otrzymaniu informacji spółka STOCK Polska Sp. z o.o. przeprowadziła pilne postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego zarząd spółki podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku produktu pochodzącego z przedmiotowej partii – informuje GIS. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Lubelska Cytrynówka 28% 100 ml
Numery partii: od L19922010915 do L19922011000
Producent: STOCK Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin