Santander TFI widzi dobre perspektywy dla funduszy dłużnych w II poł. br.

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) – Utrzymywanie wysokich stóp procentowych będzie sprzyjało wysokim stopom zwrotu funduszy dłużnych krótkoterminowych, oceniają analitycy Santander TFI.

“W drugiej połowie roku w Polsce oczekiwany jest wzrost rocznych wskaźników inflacji. Przyczyni się do tego m.in. odroczony wpływ wzrostu stawek VAT na żywność, a także wzrost cen gazu i energii elektrycznej. Będzie to, naszym zdaniem, sprzyjało utrzymaniu dotychczasowego nastawienia RPP, w związku z czym nie spodziewamy się obniżek stóp w tym roku. W krótkim terminie taki scenariusz jest szczególnie pozytywny dla funduszy dłużnych krótkoterminowych, które swoje portfele lokują przede wszystkim w obligacje o zmiennym kuponie” – czytamy w komentarzu Towarzystwa.

“Gdyby scenariusz ścieżki stóp procentowych wyceniony przez rynek miał się zrealizować – czeka nas wiele kwartałów atrakcyjnych stóp zwrotu, nie tylko w ujęciu nominalnym, ale również przewyższających inflację. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od dawna” – czytamy również.

Analitycy Santander TFI widzą również dobre perspektywy dla funduszy obligacji w dłuższej perspektywie. Ich zdaniem, samo utrzymywanie stóp na restrykcyjnych poziomach w najbliższych miesiącach będzie hamować gospodarkę. Ponadto, efektem wyższych realnych stóp procentowych w Polsce i rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w krajach rozwiniętych powinien być mocniejszy złoty.

“Będą to czynniki sprzyjające szybszemu spadkowi inflacji. To z kolei oznacza, że w pewnym momencie, dzięki rozpoczęciu rynkowej gry na spadki stóp procentowych, fundusze długoterminowych obligacji powinny zacząć osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu”-  podsumowali analitycy.

Santander TFI zarządzał aktywami o wartości ponad 19 mld zł według stanu na koniec listopada 2023 r. Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są Santander Bank Polska oraz Banco Santander S.A. (Hiszpania).

(ISBnews)