Polimex Mostostal ma umowę za 117,3 mln zł na barierę fizyczną na granicy z Białorusią

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) – Polimex Mostostal zawarł z Komendantem Głównym Straży Granicznej umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. “Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej”, podała spółka. Wynagrodzenie za realizację umowy wyniesie 117,3 mln zł brutto. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazano 10 listopada 2024 roku.

Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)