MC wysłało do UOKiK prenotyfikację ws. pomocy publ. dla Intela przy inwestycji w Polsce

Warszawa, 09.02.2024 (ISBnews) – Ministerstwo Cyfryzacji (MC) wysłało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem, podał resort.

“Zgodnie z procedurą zawartą w Krajowych Ramach, Intel złożył do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu informację o projekcie utworzenia zintegrowanego zakładu produkcyjnego półprzewodników. Po wstępnej akceptacji przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu informacji o projekcie Intel złoży do Ministra Cyfryzacji wniosek o udzielenie pomocy publicznej” – czytamy w komunikacie.

Następnie Minister Cyfryzacji przekaże projekt wniosku o podjęcie uchwały o udzielenie pomocy do opinii właściwych ministrów oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pozytywnego zaopiniowania Minister Cyfryzacji skieruje do Rady Ministrów wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy, podano także.

“Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce związana z kluczowymi technologiami. Po złożeniu przez Intel do PAIiH informacji o projekcie, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej” – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z Krajowymi Ramami pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub po upływie terminu, do którego Komisja Europejska powinna była podjąć taką decyzję, albo wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej dopuszczającej udzielenie pomocy, zaakceptowanej przez Intel, wskazano także.

“Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przypadku pomocy dla Intel (pomoc indywidualna) postępowanie prenotyfikacyjne będzie prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz Intel. W tym czasie strony postępowania mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy. W toku takiego postępowania Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy. Ma to wpływ na lepsze przygotowanie późniejszego wniosku o notyfikację i skrócenie czasu trwania samej notyfikacji pomocy” – podsumowano w informacji. 

W połowie ub.r. Intel Corporation zapowiedział, że zainwestuje ok. 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem.

Intel należy do czołówki światowych producentów w branży półprzewodnikowej. Procesory, które powstają z wykorzystaniem technologii rodem z Doliny Krzemowej są niezbędne w produkcji dla wszystkich sektorów branży elektronicznej – od podstawowego sprzętu AGD, aż po najbardziej zaawansowane komputery.

(ISBnews)