​Resort Rodziny bardzo oszczędzi na przetargu na centrum danych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło listopadowy przetarg na usługi administrowania i utrzymania centrum danych. Po raz pierwszy zdarzyło się, że struktura rządowa zapłaci o niemal połowę mniej za tego typu usługę IT niż planowała.

Postępowanie na którego zrealizowanie resort przeznaczył 4,428 mln zł brutto, dotyczyło administrowania i utrzymania infrastruktury centrum przetwarzania danych Ministerstwa.

Sprzęt i oprogramowanie stanowi tam mozaikę różnych rozwiązań programowych i sprzętowych. Znajdują się tam m.in. serwery HPE, IBM, Dell, Fujitsu, pamięci masowe IBM, Fujitsu, HSM-y Thalesa oraz urządzenia sieciowe IBM, Brocade, Cisco, HPE, Palo Alto, F5, Junipera, biblioteki Oracle.

Oprogramowanie to Windows Server, rozwiązania różnych dystrybucji Linuksa m.in. Oracle, Debian, Ubuntu oraz Commvault, Cisco, Exchange VMware vSphere a także środowisko wirtualne z ok. 800 maszyn, 5 klastrów VMware’a, 37 hostów ESXi. Wykonawca miał się zająć monitoringiem, administrowaniem, relokacją, dodawaniem nowych zasobów, usuwaniem awarii i bezpieczeństwem centrum.

Przy takim układzie sprzętu i oprogramowania kryteria wyboru były dość oczywiste – 60 pkt stanowiła cena, 30 pkt – termin przywrócenia do działania infrastruktury serwerowni od chwili zgłoszenia awarii oraz błędów krytycznych zaś 10 pkt – doświadczenia w pracy przyszłych administratorów VMware i Commvault, przy czym maksymalna ilość punktów była przyznawana za 10 lat doświadczenia, zaś najlepszy czyli najwyżej punktowany czas usuwania awarii wynosił 240 minut, czyli cztery godziny. Dodatkowo wykonawca miał przeprowadzić 10 warsztatów z utrzymania data center.

Jednak resort prawdopodobnie wyda o połowie mniejszą sumę niż zamierza. Po zbadaniu ofert okazało się, że najkorzystniejsza oferta Fujitsu Technology Solutions zawiera wycenę usług na poziomie 2,331 mln zł. Warto zaznaczyć, że wszystkie oferty łącznie z najdroższą zawierały wyceny mniejsze niż suma wyszczególniona w postępowaniu przetargowym przez resort rodziny.