Palo Alto razem z polską wojskową cyberobroną

Jedna z największych firm sieciowych w USA, Palo Alto Networks podpisała umowę o współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni RP.

Porozumienie ma zapewnić wymianę informacji i wiedzy między obiema stronami. Palo Alto Networks ma ściśle współpracować z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni RP przekazując informacje, wiedzę i technologie, co ma służyć wzmocnieniu zdolności cyberobrony i zwiększyć bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski. Obie strony chcą, by umowa ta umożliwiła zwiększenie odporności naszego kraju na cyberataki.

„Cyberprzestrzeń to stosunkowo nowa domena współczesnego pola walki, szczególnie narażona na działania asymetryczne. Obecne uwarunkowania geopolityczne pokazują jak istotne znaczenie ma podtrzymanie zdolności państwa w zakresie utrzymania usług publicznych w sferze cyfrowej, w tym bezpiecznej komunikacji i łączności pomiędzy różnymi organami administracji cywilnej i wojskowej. Współpraca z rynkowymi liderami, takimi jak Palo Alto Networks umożliwia nam nabywanie nowych kompetencji i stałe podnoszenie odporności państwa na cyberzagrożenia” – powiedział na ceremonii podpisania umowy gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Podobne porozumienie Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zawarł w ubiegłym roku z Cisco.

Po wybuchu wojny na Ukrainie Polska ma do czynienia z częstym atakami hackerskimi, głównie destrukcyjnymi typu DOS i DDOS które mają dokonać jak najwięcej zniszczeń infrastruktury IT. Większość tych ataków jest powiązania z hackerami rosyjskimi często działającymi na zlecenie tamtejszych służb w ramach wojny hybrydowej. Jak twierdzi Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji do 2027 roku wdrożenia systemów bezpieczeństwa w chmurze będą rosły w tempie 16,5% licząc rok do roku, zaś lokalne wdrożenia oprogramowania bezpieczeństwa – o 0,9% licząc rok do roku.