Bank Pekao sfinansuje budowę 36 farm fotowoltaicznych

farma fotowoltaiczna

Bank Pekao podpisał umowę kredytową na sfinansowanie 36 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 68 MW z PV Energy Projects, spółką celową litewskiego funduszu UAB „Atsinaujinancios energetikos investicijos“, zarządzanego przez Lords Asset Management. Kredyt opiewa na kwotę 105 mln zł, a fotowoltaiczne farmy mają powstać w ośmiu województwach na północy i w centrum Polski.

Bank Pekao udzieli 100 proc. wysokości kredytu, obejmie rolę agenta kredytu, agenta zabezpieczeń, banku rachunków projektowych oraz banku zawierającego transakcje hedgingowe.

Projekt składa się z 32 mniejszych elektrowni fotowoltaicznych o średniej mocy nominalnej do 1 MW oraz czterech średniej wielkości elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 9 MW każda. Grupa farm fotowoltaicznych ma łączną moc 67,8 MW. Projekty realizowane będą w ośmiu województwach w północnej i centralnej Polsce.

Współpraca Pekao z Lords LB Asset Management rozpoczęła się w roku 2022, kiedy to bank po raz pierwszy udzielił finansowania dla spółki Energy Solar Projekty, realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 66 MW.

Lords LB Asset Management zarządza inwestycjami klientów instytucjonalnych i osób zamożnych. Obecnie ma w portfolio 13 funduszy nieruchomości, 1 fundusz private capital, 1 fundusz energetyczno-infrastrukturalny oraz 2 spółki inwestycyjne. Na koniec 2022 r. firma zarządzała aktywami o wartości 871,6 mln euro. Fundusz intensywnie działa na polskim rynku OZE oraz w krajach bałtyckich i rozwija kolejne projekty fotowoltaiczne.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.