„The lady’s not for turning”, czyli EBC trzyma się jastrzębiej linii

Ci uczestnicy rynku, którzy obstawiali, że EBC przestraszy się rynkowych turbulencji i zrezygnuje z planów podwyższania stóp o 50 pb. na marcowym posiedzeniu, muszą być rozczarowani. EBC nie zmienił bowiem kursu.

Po pierwsze, w centrum uwagi EBC jest w dalszym ciągu inflacja. Komunikat banku zaczyna się wszak od stwierdzenia, że będzie „za wysoka i za długo”. Na konferencji prasowej pojawiły się odniesienia m.in. do ostatnich danych i do bardzo wysokich poziomów inflacji superbazowej.

Po drugie, forward guidance z ostatniego posiedzenia został wypełniony i nie przedłużono go. To, co EBC będzie robić na kolejnych posiedzenia, będzie zależeć od danych, czyli od perspektyw inflacji w świetle napływających danych makro i finansowych, trendu w bieżącej inflacji i siły transmisji polityki pieniężnej.

Po trzecie, choć kwestia stabilności finansowej nie powstrzymała EBC przed dalszymi podwyżkami (jak pisaliśmy wczoraj, byłoby to komunikacyjną wtopą), nie znaczy to, że EBC całkiem ignoruje ostatnie zdarzenia. Bank ma narzędzia, które mogą zapobiec fragmentacji, dostarczyć płynności bankom. Tym niemniej, nie odnosimy wrażenia, aby EBC było obecną sytuacją zaniepokojone. Za prognozami rezygnacji z zacieśniania polityki pieniężnej stało przekonanie o niespójności stabilności finansowej i makroekonomicznej (cen). Lagarde powiedziała wprost, że te cele są komplementarne. Ponadto, wzrost zyskowności banków dzięki wyższym stopom miałby przeważyć nad kosztami obecnych turbulencji.

Po czwarte, aktualne prognozy EBC wyglądają nieco bardziej optymistycznie, ale (przynajmniej w 2023) to powrót do stanu wiedzy z września. EBC dalej nie widzi recesji i wciąż sygnalizuje, że inflacja będzie utrzymywać się powyżej celu.

Wreszcie, na konferencji prasowej wprost padło zapewnienie, że gdy opadnie kurz i prognozy formułowane przed ostatnimi wydarzeniami okażą się aktualne, kolejne podwyżki stóp będą potrzebne.

Nasz werdykt? EBC dalej chce podwyższać stopy procentowe i bez solidnych zaskoczeń w dół w inflacji (bazowej) posiedzenia w maju i czerwcu przyniosą kolejne podwyżki. „Słoniem w pokoju” pozostaje kwestia recesyjnego wpływu polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy (co EBC sam przyznawał). Warunki do tego, by EBC wepchnął strefę euro w recesję są praktycznie kompletne. 

Stopy procentowe EBC (%)

Źródło: Macrobond, EBC

Różne alternatywne miary inflacji bazowej w strefie euro (% r/r)

Źródło: Macrobond, EBC

Ostatnie prognozy EBC

Źródło: FRED, Pekao Analizy

Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao