Kaufland publikuje drugi raport zrównoważonego rozwoju

Kaufland sukcesywnie podejmuje działania na rzecz m.in. świadomej produkcji i konsumpcji, ochrony klimatu, ograniczenia marnowania żywności. Zaangażowanie sieci Kaufland zostało podsumowane w kolejnym raporcie zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2020-2021.

Jest to już druga publikacja w historii sieci, która na podstawie konkretnych wskaźników w sposób transparentny pokazuje zaangażowanie Kaufland na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kaufland, będący częścią Grupy Schwarz, posiada ponad 1400 sklepów i zatrudnia ponad 148 000 pracowników w ośmiu krajach Europy. W Polsce sieć prowadzi obecnie 239 marketów i zatrudnia 15 000 pracowników. Raport zrównoważonego rozwoju Kaufland Polska za lata 2020-2021 został przygotowany i poddany audytowi w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI).

Filary odpowiedzialności

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kaufland skupia się na trzech obszarach – zdrowiu oraz zdrowym odżywianiu, ojczyźnie i naturze.

Kaufland podkreśla, że wspiera klientów w świadomych wyborach zakupowych, dbając o odpowiedzialny dobór asortymentu. W każdym sklepie Kaufland klienci mogą znaleźć produkty przeznaczone dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. Sieć sukcesywnie zmniejsza także zawartość soli, cukru i tłuszczu w produktach marek własnych oraz rozwija asortyment artykułów, których jakość potwierdzona jest przez niezależne certyfikaty świadczące o zachowaniu standardów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw (m.in. MSC, Fairtrade, GOTS). Aby wspierać profilaktykę zdrowotną, na parkingach sklepów Kaufland regularnie organizowane są bezpłatne badania mammograficzne.

Sieć obecna już w 239 lokalizacjach w Polsce, wnosi także wkład w rozwój poszczególnych regionów. Produkty spożywcze pozyskuje w pierwszej kolejności od krajowych i regionalnych dostawców. Wspiera także inicjatywy lokalnych społeczności oraz organizacje niosące pomoc potrzebującym m.in. Caritas Polska, Federację Polskich Banków Żywności czy Fundację Serca dla Maluszka. Ponadto zatrudniając 15 000 pracowników, Kaufland jest jednym z największych pracodawców w Polsce w sektorze handlu detalicznego.

Aby ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, firma realizuje cele strategii REset Plastic, w ramach której ogranicza zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych oraz zwiększa ich przydatność do recyklingu.

Kaufland wskazuje, że stawia na maksymalne wykorzystanie plastiku będącego już w obiegu, wprowadzając do sprzedaży produkty wykonane z surowców wtórnych. Realizuje także strategię klimatyczną, a jednym z działań w tym obszarze jest przejście na zieloną energię.

Sieć przywiązuje też dużą wagę do przeciwdziałania marnowaniu żywności – stosuje system zamówień prognozujący ilość towaru do potrzeb danego sklepu, przekazuje nadwyżki żywności na rzecz potrzebujących oraz dba o regularną edukację pracowników oraz klientów. 


Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 239 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.