Dynamiczny rozwój kodeksu franczyzy w ciągu 1,5 roku

Pod koniec stycznia minęło półtora roku, odkąd funkcjonuje samoregulacja sektora franczyzy. Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy z sukcesami zakończył rok 2022: podwoił liczbę sygnatariuszy i objął kolejne duże sieci franczyzowe. Obecnie już kilkanaście tysięcy franczyzobiorców jest objętych gwarancjami KDP.

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy reguluje zasady współpracy, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej podpisaniem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu. Inicjatorzy samoregulacji, wśród których znalazły się między innymi Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, postawili sobie za cel podnoszenie standardów działania w modelu franczyzowym oraz upowszechnianie rzetelnych informacji na temat franczyzy w Polsce.

– Rynek franczyzy to rynek niesłychanie zróżnicowany pod względem branż czy modeli biznesowych. Przyjęty przez branżę w 2021 r. Kodeks Dobrych Praktyk – oparty o jednogłośnie przyjęte założenia – uszczegóławia i doprecyzowuje obowiązujące już obecnie przepisy regulujące funkcjonowanie franczyzy w Polsce – wskazuje Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. O rynku franczyzy piszemy też TUTAJ.

– Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy doprecyzowuje postanowienia Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy i uzupełnia regulacje, które wyznaczają dziś prawne ramy funkcjonowania franczyzy w Polsce. Na tle samoregulacji przyjętych w innych krajach wyróżnia go szeroki zakres regulacji i bardzo konkretny wymiar obowiązków, jakie przyjmują na siebie franczyzodawcy. Co ważne, do Kodeksu mogą też przystąpić organizacje franczyzobiorców, które były i pozostają równoprawnym uczestnikiem procesu samoregulacji – podkreśla dr Anna Hlebicka-Józefowicz, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pod wynikającymi z samoregulacji zobowiązaniami podpisało się już ponad 40 marek franczyzowych działających na polskim rynku. Wśród nich w ubiegłym roku znalazł się McDonald’s Polska – pionier modelu franczyzowego i jeden z jego najważniejszych przedstawicieli w Polsce i na świecie.

– W interesie franczyzodawców jest ochrona franczyzobiorców, a Kodeks Dobrych Praktyk zabezpiecza ich interesy w bardzo szeroki sposób. Dlatego również McDonald’s, międzynarodowa firma uważana za ikonę uczciwej franczyzy, zdecydowała się zostać sygnatariuszem polskiego Kodeksu – podkreśla Arkadiusz Słodkowski z Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Dzięki dołączeniu do inicjatywy największych w Polsce franczyzodawców, takich jak McDonalds’s, Żabka, Eurocash, Intermarche czy PSH Lewiatan, gwarancjami wynikającymi z KDP objętych jest już niemal 15 tysięcy franczyzobiorców. Jednym z współtwórców Kodeksu jest Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców.

– Nasze stowarzyszenie było jedną z kilku organizacji czy grup reprezentujących stronę franczyzobiorców, jakie zostały zaproszone do prac nad samoregulacją sektora franczyzy. Udało się osiągnąć kompromis, a dzięki podpisaniu Kodeksu przez największych franczyzodawców, z dnia na dzień ogromna grupa franczyzobiorców została objęta gwarancjami, których wcześniej nie było. To był ważny krok na drodze do podwyższenia standardów franczyzy na polskim rynku, ale mamy wciąż wiele do zrobienia, zwłaszcza w obszarze edukacji – podkreśla Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców.

Wśród Sygnatariuszy, którzy dołączyli do grona współtwórców Kodeksu w 2022 r., znalazły się marki z branż: gastronomicznej (Bafra Kebab, BuBu, CrazyDog, FitCake, Kołacz, Lodolandia, Lody Bonano, Makarun, McDonald’s Polska, Si gelato, u Lodziarzy), usług dla firm (Expense Reduction Analysts, Impel), ubezpieczeniowej (Punkta), kurierskiej (Ship Center), edukacyjnej (Socatots, AriKaSo, Edukido), nieruchomości (Metohouse), prawnej (Twój Prawnik 24), kosmetycznej (Perfect Look Clinic) oraz wynajmu aut (Rentis).


Kodeks Dobrych Praktyk został przyjęty 29 lipca 2021 r. jako samoregulacja branżowa obejmująca  franczyzodawców i franczyzobiorców z różnych branż. Kodeks wyznacza ramy współpracy pomiędzy stronami umowy franczyzowej, a jego zapisy zostały wypracowane w toku wielomiesięcznych prac w zespole składającym się z przedstawicieli sieci oraz franczyzobiorców, a także największych organizacji branżowych, środowiska akademickiego oraz niezależnych ekspertów.

Patronami Kodeksu Dobrych Praktyk są Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Franczyzodawców, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich.