Healthnomic rozpoczął proces nabycia prawa do technologii WAT

Healthnomic – spółka z branży medtech, specjalizująca się w dostarczaniu technologii do diagnostyki chorób cywilizacyjnych – poinformowała o podpisaniu porozumienia w sprawie kluczowych warunków współpracy (term sheet) z Wojskową Akademią Techniczną. Ma ono na celu inicjację procesu nabycia prawa do technologii płynnej biopsji i systemu do inaktywacji wirusów, w szczególności koronawirusów, w powietrzu. Spółka zdobędzie dzięki temu dostęp do nowych technologii, które będzie mogła dalej rozwijać i komercjalizować bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

– Jestem niezwykle zadowolony z podpisanego term-sheet. Negocjacje z Wojskową Akademią Techniczną prowadziliśmy już od kilku miesięcy. Widzimy olbrzymi potencjał obu rozwiązań. Choroby cywilizacyjne są główną przyczyną zgonów na świecie i jako Healthnomic chcemy brać czynny udział w ograniczaniu ich niekorzystnego wpływu na życie ludzi – komentuje Paweł Wiśniewski, prezes Healthnomic.

Głównym elementem systemu płynnej biopsji jest kolumna przesiewowa, w której znajduje się sito, którego zadaniem jest izolowanie z krwi komórek nowotworowych. Zasadnicze działanie uzyskuje się dzięki podaniu krwi na sito, które dzięki odpowiedniej wielkości otworom jest w stanie wyizolować określone wielkości komórek. Z kolei system do sterylizacji powietrza bazuje na założeniu, że wysoka temperatura powoduje redukcję ilości wirusów znajdujących się w powietrzu. Powietrze zaciągane przy pomocy specjalistycznego wentylatora z otoczenia, kierowane jest przez poszczególne komory produktu, do znajdujących się u jego podstawy elementów grzewczych (radiatorów), które podgrzewają powietrze, co powoduje inaktywację wirusów.

–  Nowy system do sterylizacji powietrza, może zastąpić kosztowne w eksploatacji filtry Hepa, powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym oraz szpitalach, na oddziałach transplantacyjnych. Natomiast technologia płynnej biopsji do izolacji i identyfikacji komórek nowotworowych, krążących w krwi obwodowej, może zrewolucjonizować sposób diagnozy i leczenia chorób nowotworowych w ujęciu globalnym – komentuje dr n. med. Aleksandra Jarecka-Dobroń, dyrektor ds. medycznych firmy.

– Podpisany term sheet z Healthnomic S.A., a w dalszej kolejności umowy licencyjne pozwolą naszym technologiom na dalszy, stabilny rozwój. Dzięki rozmowom prowadzonym z przedstawicielami spółki mogliśmy przekonać się o  jej profesjonalizmie, specjalistycznej wiedzy pracowników i szerokiej bazie kontaktów w świecie medycznym. Jestem pewien, że Healthnomic doprowadzi technologie płynnej biopsji i systemów powietrza do etapu komercjalizacji – skomentował dr Adam Bartnicki, z Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej.

Rozpoczęcie procesu licencjonowania technologii podmiotów trzecich jest konsekwencją przyjętej nowej strategii Healthnomic. Spółka współpracuje z jednostkami badawczymi, aby mieć stały dostęp do nowatorskich rozwiązań. Celem firmy jest identyfikacja najbardziej perspektywicznych technologii, a następnie ich przejęcie lub licencjonowanie, rozwój do etapu proof-of-concept lub certyfikacji, a następnie komercjalizacji rozwiązania we współpracy z partnerem branżowym.


Healthnomic jest hubem technologii do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, opartym o autorskie rozwiązania, wspierane algorytmami AI. Spółka opracowuje również rozwiązania terapeutyczne dla wybranych chorób. Firma rozwija technologię do etapu komercjalizacji, a następnie sprzedaje ją bądź licencjonuje.