Wyzwania zrównoważonego rozwoju. Polskie Stowarzyszenie ESG inicjuje ważną dyskusję

Za nami Gala Innowatorów ESG zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie ESG. O zrównoważonej transformacji i przyszłości niefinansowego raportowania dyskutowali w warszawskim Hotelu Westin przedstawiciele administracji, nauki i biznesu. A wątków do rozmów dostarczyła ekspertom premiera raportu „Koszty i wyzwania ESG”, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG, Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firmę badawczą Quality Watch.

Wśród podejmowanych tematów był wpływ ESG na wartość spółek, finansowanie ich działalności, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, rekrutację pracowników czy utrzymanie klientów. Paneliści skupili się na dobrych praktykach oraz konkretnych rozwiązaniach. Galę Innowatorów ESG patronatem honorowym objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerami strategicznymi wydarzenia zostały Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Łukasiewicz – Orgmasz.

– ESG to temat, którego dziś nie da się już ignorować czy odkładać na później. Dlatego powołaliśmy Polskie Stowarzyszenie ESG. Dzisiaj wspólnie z naszymi Członkami i Partnerami tworzymy forum wymiany myśli dotyczące szeroko rozumianej zrównoważonej transformacji. Co bardzo nas cieszy, firmy, które od lat wdrażają już strategie ESG dzielą się wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy dopiero stawiają na tej drodze pierwsze kroki – zauważa Joanna Dargiewicz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenie ESG.

– Już niebawem około 3,5 tys. polskich firm będzie miało obowiązek raportowania niefinansowego. Przez większość firm wdrażanie wskaźników ESG i zbieranie danych niefinansowych jest postrzegane jest jako przykry obowiązek. My chcemy uświadamiać firmy, że ESG to nie tylko raportowanie, ale sposób myślenia o wszystkich procesach w organizacji. To fundament pozytywnych zmian, rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych w przyszłości. Misją i podstawą działania Polskiego Stowarzyszenia ESG jest wsparcie, edukacja, jedność i współpraca. Chcemy wspierać firmy w drodze do ESG – mówi Marta Biernacka – Miernik, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Jak ważne jest S w ESG

Galę Innowatorów ESG otworzyła Barbara Socha, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

– Dotychczas wiele firm kierowało się zyskiem. Dlatego też raportowanie niefinansowe, a więc zwrócenie uwagi na ważne aspekty naszej codzienności, jest bardzo potrzebne. Chcemy inspirować przedsiębiorców do tego, by zwrócili uwagę na aspekt społeczny swojej działalności, by zainteresowali się swoimi pracownikami oraz ich bliskimi – tłumaczy wiceminister.

To zainteresowanie – zdaniem Barbary Sochy powinno się wyrażać m.in. w zapewnieniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, stabilności zatrudnienia oraz jego elastyczności.

– Cieszę się, że są takie organizacje jak Polskie Stowarzyszenie ESG, które jako jedno z pierwszych w Polsce podjęło te tematy. Nie ma już praktycznie przeszkód formalnych czy legislacyjnych, by wprowadzać elastyczne formy zatrudnienia. Potrzebne jest natomiast pozytywne motywowanie, inspirowanie czy promowanie pewnych zagadnień. I to właśnie się dzieje – zwraca uwagę wiceminister.

Wiem, że nic nie wiem

Sprawdzając wiedzę i podejście firm do zrównoważonego rozwoju, Polskie Stowarzyszenie ESG wspólnie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą badawczą Quality Watch przeprowadziło kilkanaście pogłębionych wywiadów oraz ankiety w ponad 150 firmach zatrudniających do 500 pracowników. Najważniejsze wnioski zostały zawarte w Raporcie “Koszty i wyzwania ESG”.

– Z badań wśród firm do 500 pracowników wyłania się obraz, który można określić jako “wiem, że nic nie wiem”. Mają one świadomość swojej niewiedzy i co ważne potrafią się do tego przyznać. Wsparcia w tym temacie oczekują od rządu i różnego rodzaju instytucji, rzadziej patrząc w kierunku większych i bardziej doświadczonych rynkowych graczy – zauważa Piotr Szawiec, prezes Quality Watch.

Analizując wyniki badań przeprowadzonych wśród 13 dużych firm i korporacji, IBRiS podzielił polskich przedsiębiorców na kilka typów.

– Wyróżniamy Kreatywnych Trendsetterów, którzy mają dużą świadomość ESG i chcą kreować własne podejście do zrównoważonego rozwoju oraz Misjonarzy, dla których człowiek jest w centrum uwagi. Mamy też Przykładnych Studentów – ci chcą się uczyć i być najlepsi oraz Pragmatycznych Followersów, którzy wdrażając ESG oczekują konkretnych korzyści i szukają dobrych przykładów – wylicza Marcin Duma, prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

Czas na zrównoważone finanse

Transformacja firm i całej polskiej gospodarki w kierunku zeroemisyjnym to wyzwanie. Bez zaangażowania inwestorów prywatnych trudno będzie nam osiągnąć neutralność klimatyczną.

– Zrównoważony rozwój wpisany jest w misję BGK. Jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej. Wspieramy ten kierunek począwszy od priorytetów modelu biznesowego. Co więcej, również w obszarze zarządzania ryzykiem przykładamy dużą wagę do tego, w jaki sposób udzielane finansowanie wspiera cele zrównoważonego rozwoju i jakie ryzyka ESG generuje. Rozbudowujemy system oceny, który już od nowego roku pozwoli nam uważniej przyglądać się naszym partnerom i udzielanym finansowaniom – zapowiada Monika Czokajło, dyrektor Biura Ryzyka ESG, BGK.

Platformę tworzą przedstawiciele kluczowych instytucji administracji publicznej i polskiego rynku kapitałowego. Cel? Określenie strategicznych kierunków dla rozwoju zrównoważonych finansów oraz Mapy Drogowej, którą następnie będą rozwijać grupy robocze oraz instytucje.

W pracach platformy uczestniczy m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK już dziś wspiera projekty i inicjatywy, które niosą za sobą wartość dodaną w obszarze społecznym i gospodarczym.

Odpowiedzialność za mniejszych

Duże firmy mają już sporą wiedzę w temacie ESG. A jak wygląda sytuacja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw? Jak czytamy w raporcie, poziom znajomości pojęcia wśród firm z sektora MŚP jest dość niski. Ponad połowa (53 proc.) nie słyszała o ESG, a tylko 14 proc. zna to pojęcie doskonale.

Co ciekawe, wiele firm działa już na polu zrównoważonego rozwoju, ale często nie definiuje tego w kategorii ESG.Wdrażając elementy ESG w swoich organizacjach, firmy chcą stawiać na szeroko pojęte działania proekologiczne, m.in. termomodernizację czy oszczędzanie energii. Część wskazuje też na działania antymobbingowe czy stworzenie kodeksu etycznego.

– Powinniśmy zmienić podejście do ESG na całościowe, bo taka też jest ta koncepcja. Poszczególne litery mają pomóc nam zarządzać, mierzyć aspekty zrównoważonego rozwoju. Nie da się skupić tylko na środowisku czy kwestiach społecznych. Trzeba patrzeć całościowo i prowadzić biznes w sposób zrównoważony – radzi firmom dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju, SAPERE.

Mówiąc o największych barierach we wprowadzaniu strategii ESG, firmy wskazują zasoby ludzkie, technologię, dostęp do ekspertów oraz produkcję. Tylko w 22 proc. badanych podmiotów jest osoba zajmująca się tematyką zrównoważonego rozwoju lub ESG. Ważną rolę w kwestii edukacji mają do odegrania najwięksi rynkowi gracze.

– Duże firmy mają doświadczenie, którym mogą się podzielić. Ważne jest, jak dzielą się tym doświadczeniem, jak egzekwują standardy i jak się komunikują z partnerami. Bardzo istotna jest edukacja. Co roku zanim rozpoczniemy w naszej firmie serię audytów społecznych i środowiskowych, przeprowadzamy spotkanie dla naszych dostawców, mające na celu uwrażliwienie ich na pewne kwestie. Co istotne, spotkanie takie organizujemy z dużym wyprzedzeniem – mówi Karolina Błońska, Senior Corporate Social Responsibility Manager, Jeronimo Martins.

Siła tkwi w grupie

Zrównoważona transformacja? Co do tego nikt w biznesie nie ma już chyba wątpliwości. Warto jednak zdać sobie sprawę, że przyszłość zaczyna się już dziś. Przed nami czas konkretnych rozwiązań.

– Koniec teoretyzowania, czas na prawdziwe działania – zachęca Maciej Boryń, główny specjalista ds. ESG w Energa S.A., Grupa Orlen. I przekonuje: – ESG to rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby, których realizacja jest mierzalna. Działania muszą być konkretne. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju. – dodaje.

Działania te muszą też mieć odpowiednią skalę. Współpraca to najważniejszy element ESG.

– Wymogi regulacyjne czy presja ze strony inwestorów i konsumentów budzi chęć zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem, tworzenia rozwiązań i platform, które umożliwią skalowalne oraz transparentne raportowanie. Chcemy być dla innych firm doradcą, mentorem. Doświadczenia nasze i naszych partnerów są dla polskiego rynku bardzo cenne – nie ma wątpliwości Joanna Molik, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Microsoft Polska.

Adrian Furman, prezes i założyciel Fundacji Biznes Bez Barier zwraca uwagę na fakt, że nie ma ESG bez elementu „social”, w szczególności bez uwzględnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: „Promocja i wdrażanie szeroko rozumianej dostępności to nasze nadrzędne cele. Czynimy wiele, aby rozpowszechniać ją na wielką skalę. Uwzględniamy ją w każdym działaniu.”

Innowator ESG 2022

Stawiając na promocję dobrych praktyk, Polskie Stowarzyszenie ESG wyłoniło laureatów Konkursu „Innowator ESG 2022”. Nagrody główne oraz wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: E – innowacja w obszarze środowiska, S – innowacja społeczna i G – innowacja dotycząca ładu korporacyjnego. Trafiły one w ręce przedstawicieli firm, które realizują projekty mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalne oraz poprawiające transparentność i ład korporacyjny w organizacjach. Polskie Stowarzyszenie ESG przyznało także trzy nagrody Wizjoner ESG 2022 za kompleksowe, dojrzałe, innowacyjne podejście do ESG. Otrzymały je firmy: Microsoft Polska, bank BNP Paribas oraz British American Tobacco. Swoją nagrodę specjalną przyznał także prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – Wyróżniliśmy firmę CISCO nagrodą Innowator ESG 2022 za projekt w obszarze społecznym. Cisco to przedsiębiorstwo wyjątkowe pod wieloma względami. W naszym kraju prężnie rozwija się już od ponad 20 lat i, obok prowadzenia biznesu, sukcesywnie edukuje kolejne pokolenia Polaków w obszarze IT. W ciągu dwóch dekad kilka tysięcy polskich uczniów i studentów skorzystało z kursów oferowanych przez CISCO. Spośród nich, 95% przyznało, że udział w kursie umożliwił im zatrudnienie i rozwój zawodowy lub ułatwił dalsze kształcenie. CISCO. deklaruje ambitne plany przeszkolenia kolejnych 25 milionów osób, w tym również wielu z Polski, w ciągu najbliższych 10 lat. – mówił podczas Gali Marcin Graczyk, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji w imieniu Prezesa PAIH.


Lista laureatów Konkursu „Innowator ESG 2022”

Nagrody w kategorii: E – innowacja w obszarze środowiska

platyna: Fortum – Power and Heat Polska

za projekt największej inwestycji w systemową pompę ciepła w Polsce WROMPA, która jest jest  pierwszym krokiem w kierunku zazieleniania ciepła dla Wrocławia.

złoto: Stena Recycling 

za stworzenie unikatowej instalacji do przetwarzania folii LDPE. W Centrum Recyklingu we Wschowie w województwie lubuskim, oprócz przetwarzania folii opakowaniowej, firma poddaje recyklingowi urządzenia elektroniczne, odzyskując z nich cenne metale i inne materiały. 

srebro: EXEL Air Tech Sp. z o.o.

za urządzenie EXEL, które służy do wielkoskalowego oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń przemysłowych, w szczególności zanieczyszczeń.

Nagrody w kategorii: S – innowacja w obszarze społecznym

platyna: Provident

za Dom Matki dla kobiet z dziećmi, które musiały uciekać z ogarniętej wojną Ukrainy.

złoto: EDF Renewables Polska

za wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń dla górników, dzięki którym zdobywają oni wysokie kwalifikacje do podjęcia pracy przy serwisowaniu i utrzymaniu lądowych elektrowni wiatrowych.

srebro: ERBUD S.A.

Nagrody w kategorii: G – innowacja w obszarze ładu korporacyjnego

za organizacje warsztatów budowlanych dla dziewczynek, prowadzony we współpracy z państwową instytucją Centrum Nauki Kopernik i pod patronatem Politechniki Warszawskiej. Warsztaty dedykowane są dla dziewczynek w wieku szkolnym oraz ich opiekunów i mają na celu łamanie stereotypów związanych z kojarzeniem branży budowlanej jako zmaskulinizowanej.

platyna: Jeronimo – Martins Polska S.A. 

za Standard Animal Welfare – czyli opracowanie własnych standardów dla producentów i hodowców mięsa i drobiu. Standard zobowiązuje do zapewnienie zwierzętom m.in.: stałego dostępu do świeżej wody i pożywienia; odpowiedniego miejsca wypoczynku i schronienia; diagnostyki i leczenia; eliminacji czynników stresogennych; zapewnienie odpowiedniej przestrzeni i warunków oraz towarzystwa tego samego gatunku.

złoto: Global Cosmed S.A.  

za ZPT- Zintegrowany Proces Tworzenia, czyli model zarządzania produktem i jego oddziaływaniem na społeczeństwo i środowisko w zgodzie z upowszechnianą w firmie wiedzą na temat zasad eko-projektowania i analizą procesów pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego.

srebro: HRS

za HRS Green Stay – jednolity globalny standard pomiaru i porównywania zrównoważenia ekologicznego hoteli. Dzięki temu klientom łatwiej podjąć decyzję i wybrać hotel przyjazny środowisku.


Wizjonerzy ESG 2022

Microsoft 

za kreowanie własnego podejścia do ESG, potencjał w upowszechnianiu idei zrównoważonego rozwoju, odkrywczość i dojrzałość.

British American Tobacco

za tworzenie nowej wartości w obszarze ESG. Za indywidualizm, innowacyjność, świadomą dojrzałość.

Bank BNP Paribas

za “odczarowywanie” ESG, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju, rolę edukatora, aktywność i innowacyjność.

Galę Innowatorów ESG patronatem honorowym objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerami strategicznymi wydarzenia zostały: Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a partnerami: Łukasiewicz – Orgmasz, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Fundacja Biznes bez Barier, IBRIS, Quality Watch.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.polskiestowarzyszenieesg.pl