Microsoft przejmie 4% udziałów w London Stock Exchange Group

Microsoft ma przejąć 4% udziałów w London Stock Exchange Group. To część 10-letniej umowy handlowej, która dotyczy migracji platformy danych tego operatora do chmury Microsoft. Jednak organy regulacyjne zarówno brytyjskie jak i unijne, a nawet amerykańskie patrzą na tak daleko posunięta współpracę podejrzliwie, mimo uspokajających oświadczeń LSEG.

Microsoft jako część konsorcjum informacji finansowych? Jest to prawdopodobne, zwłaszcza w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Przejęcie 4% udziałów w London Stock Exchange Group pieczętuje wieloletnie powiązania koncernu z Redmond z LSEG, przy tym jak powiedział agencji Reuters dyrektor naczelny grupy giełdowej David Schwimmer już rok temu rozpoczęto rozmowy na temat ściślejszych powiązań zarówno finansowych jak i produktowych.

„To długoterminowe partnerstwo. Jeśli chodzi o produkty, które będziemy wspólnie tworzyć, spodziewam się, że nasi klienci zaczną dostrzegać korzyści z tych 18 do 24 miesięcy bliskiej współpracy i teraz będziemy ją kontynuować” – powiedział Reuterowi Schwimmer.

W ramach umowy LSEG zobowiązało się umownie do minimalnych wydatków związanych z chmurą z Microsoftem w wysokości 2,8 mld dol. w okresie partnerstwa. Microsoft kupi akcje LSEG od konsorcjum Blackstone i Thomson Reuters. Wcześniej London Stock Exchange Group kupiło za 27 mld dol. Refinitiv od konsorcjum Blackstone i Thomson Reuters. Konsorcjum udało się przekształcić London Stock Exchange w drugą co do wielkości firmę danych finansowych po Bloomberg LP. LSEG jak sam oświadczył od czasu przejęcia Refinitiv w styczniu 2021 r. już zrobił „duże postępy” we wdrażaniu platformy danych opartych na chmurze. Thomson Reuters, właściciel Reuters News, ma mniejszościowy pakiet udziałów w LSEG po transakcji sprzedaży Refinitiv. Partnerstwem z Thomson Reuters, które praktycznie oznaczałoby przejęcie Reuters News był zainteresowany przez pewien czas multimiliarder Elon Musk, ale wymagałoby to zgody wielu organów regulacyjnych i Musk szybko odstąpił od swoich zamiarów, interesując się Twitterem.

Microsoft oświadczył, że podstawą partnerstwa będzie cyfrowa transformacja infrastruktury /ctechnologicznej LSEG i platform Refinitiv do chmury Microsoft. „Początkowo nacisk zostanie położony na zapewnienie interoperacyjności między LSEG Workspace i Microsoft Teams, Excel i PowerPoint z innymi aplikacjami Microsoft oraz nową wersją Workspace LSEG” – stwierdzono w oświadczeniu.

Jednak „harmonijnej współpracy” takich firm, jak LSEG z Microsoftem czy podobnymi megakoncernami IT, przeciwne są organy regulacyjne zarówno brytyjskie, jak i amerykańskie czy unijne, które twierdzą iż ścisłe więzi pomiędzy dostawcami usług finansowych a megakorporacjami jak Microsoft, Google, Amazon i IBM mogą być zabójcze dla konkurencji i dla samego sektora, bo w przypadku masywnej awarii lub upadku jednego z tych wielkich dostawców usług, same centra danych finansowych byłyby zagrożone. Unia Europejska właśnie zatwierdziła ustawę wprowadzającą zabezpieczenia dla dostawców usług w chmurze w branży usług finansowych, podobne regulacje są przygotowywane w Wlk. Brytanii, dyskutuje się o nich w Kongresie USA.

David Schwimmer zapytany przez Reuters o stanowisko regulatorów rynku stwierdził, że „nie lubimy zaskakiwać naszych organów regulacyjnych”. Dotyczyło to oświadczenia LSEG, w którym spółka stwierdziła, że powiązanie z Microsoftem było partnerstwem opartym na rosnącej liczbie korzystających z wypracowanych i wdrożonych wspólnie rozwiązań, a nie tradycyjną umową o hostowaniu danych umieszczonych w chmurze. Umowa przy tym nie dotyczyła oszczędności jakie pojawiły się dzięki outsourcingowi danych i aplikacji do chmury, dotyczyła ewentualnego  wzrostu przychodów, jaki nastąpi w miarę rozwoju i wdrażania nowych produktów, dzięki rosnącej liczbie korzystających z nich klientów. W ten sposób szef LSEG pośrednio odpowiedział na zarzut regulatorów, dotyczący zależności spółki od rozwiązań chmurowych jednej tylko firmy.

„Będziemy nadal utrzymywać naszą strategię wielu chmur i współpracować z innymi dostawcami usług w chmurze” — dodał Schwimmer, zaznaczając, iż „jedna firma nie będzie miała wyłączności na współpracę z LSEG”.

Z kolei analitycy z Jefferies traktują całą umowę jako „kluczowy kamień milowy na drodze LSEG do skoncentrowania się na rozwiązaniach informatycznych”, jeśli firmie brakuje innych sposobów na istotny wzrost przychodów. Akcje LSEG wzrosły o 4% po ogłoszeniu o umowie, zaś cała transakcja zostanie zakończona w I kw. 2023 r.