Mars i jego zrównoważona przyszłość

Firma Mars przedstawiła raport z realizacji ,,Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”. W ub.r. osiągnęła zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o kolejne 6,1% w porównaniu z poziomem bazowym z 2015 r., ograniczenie niezrównoważonego zużycia wody o 24%, dostarczenie 4,3 mld zbilansowanych posiłków, rozwój programów związanych z transformacją opakowań, zobowiązanie do odtworzenia 185 000 m.kw. rafy koralowej, 442.200 osób objętych programami z zakresu praw człowieka i zwiększania dochodów.

– Świat, którego chcemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy biznes dzisiaj. Dlatego niezmiennie naszym celem jest poprawa życia ludzi w społecznościach, którym zawdzięczamy surowce do naszych produktów, a także naszych współpracowników, klientów i zwierząt domowych. W Polsce, podobnie jak w 11 innych krajach, wszystkie produkty Mars są obecnie wytwarzane przy użyciu energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł – mówi Sławomir Niżałowski, prezes zarządu Mars w Polsce odpowiedzialny za segment Mars Petcare.

Działania firmy Mars na rzecz zrównoważonego rozwoju opierają się na zainaugurowanym w 2017 r. „Planie Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”. Światowy producent żywności skupia się na trzech powiązanych ze sobą obszarach: Zdrowa Planeta, Prosperujący Ludzie oraz Odżywianie dla Dobrego Samopoczucia (ang.: Healthy Planet, Thriving People, Nourishing Wellbeing).

Dodatkowo, zdając sobie sprawę ze znaczenia opakowań, w tym roku do raportu wprowadzono odrębną część „Transformacja Opakowań”, dzięki której Mars prezentuje swoje działania na rzecz tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Karta Wyników 2021 mierzy zaangażowanie i postępy w realizacji ambitnych, opartych na wiedzy naukowej celów, dzięki którym firma wprowadza pozytywne zmiany dla ludzi i planety.

Najważniejsze osiągnięcia Mars w 2021 r.

Zdrowa Planeta

W trosce o zrównoważoną przyszłość planety, firma Mars zamierza zmniejszyć całkowitą emisją gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości o 27% do 2025 r. oraz osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r., zwiększyć wykorzystywanie odnawialnej energii elektrycznej oraz oszczędzać więcej zasobów wody oraz gruntów. 

Firma ogłosiła też, że wszystkie batony Mars sprzedawane w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie uzyskają do 2023 r. certyfikat neutralności węglowej. To oznacza ponad 220 milionów neutralnych węglowo batonów czekoladowych rocznie.

W 2021 r. firma ograniczyła niezrównoważone zużycie wody o 24% i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu długoterminowego – redukcji o 50% do 2025 r. Dodatkowo w ramach zaangażowania w ochronę oceanów oraz przyszłości ryb, marka SHEBA® ogłosiła swój udział w największym na świecie programie odbudowy rafy koralowej, zobowiązując się do odtworzenia ponad 185 000 m.kw. rafy do 2029 r.

Co więcej, segment produkujący jedzenie dla zwierząt Mars Petcare nie pozyskuje żadnych surowców z zagrożonych gatunków ryb, a 96% ryb wykorzystywanych w produkcji pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł.

Prosperujący Ludzie

Firma podaje, że celem tego obszaru jest znacząca poprawa jakości życia miliona ludzi, z którymi Mars współpracuje w łańcuchu wartości i zapewnienie im możliwości rozwoju poprzez programy poprawy warunków pracy i wyrównanie różnic w dochodach. W 2021 r. firma uruchomiła system należytej staranności w zakresie praw człowieka (Human Rigths Due Diligence, HRDD) w 100% swoich zakładów produkcyjnych na całym świecie. Dodatkowo objęła ponad 18 000 pracowników (w tym ponad 9 600 kobiet) w fabrykach dostawców programami służącymi poprawie warunków pracy oraz ponad 442 200 osób programami służącymi poprawie przestrzegania praw w rozszerzonych łańcuchach dostaw.

– Aby wzmocnić pozycję kobiet i działania na rzecz równości płci uruchomiono także globalną kampanię #HereToBeHeard. Wnioski z niej płynące pomogą opracować nowe polityki oraz konkretne działania. Również w Polsce Mars prowadzi szereg aktywności wspierających różnorodność i włączanie w miejscu pracy – podkreśla Victoria Abramowa, prezeska Mars w Polsce odpowiedzialna za segment Mars Wrigley.

Odżywianie Dla Dobrego Samopoczucia

Mars podkreśla, że dobre odżywianie, zdrowie i dobre samopoczucie są niezbędne, aby ludzie i zwierzęta domowe mogli prowadzić bardziej szczęśliwe i zdrowsze życie. Firma nieustannie pracuje, aby stale poprawiać jakość i wartość odżywczą swoich produktów, zapewnić większej liczbie ludzi na całym świecie dostęp do zbilansowanych posiłków oraz wspierać dostęp opieki weterynaryjnej dla potrzebujących zwierząt.

W 2021 r. firma dostarczyła 4,3 miliarda posiłków – to o 300 milionów więcej niż w roku 2020. W 2021 Mars Food przy współpracy z bankami żywności oraz organizacjami charytatywnymi na całym świecie przekazały ponad 23 miliony posiłków, wspierając społeczności. Również w Polsce Mars od lat aktywnie wspiera Federację Banków Żywności.

Transformacja Opakowań

Mars przyczynia się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, w której opakowania nigdy nie stają się odpadami. Firma inwestuje setki milionów dolarów i przeprojektowuje ponad 12 000 elementów swoich opakowań, aby zagwarantować, że konsumenci będą używać opakowań w 100% nadających się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Już teraz 43% opakowań z portfolio firmy nadaje się do recyklingu, a 20% to opakowania wielokrotnego użytku, nadające się do recyklingu lub kompostowania. Firma bada innowacyjne modele ponownego wykorzystania opakowań i planuje uruchomienie przynajmniej 10 nowych programów testujących opakowania wielokrotnego użytku na różnych rynkach. W 2021 roku udało się wprowadzić 5 programów i wyeliminować 2 868 ton plastiku. Jednocześnie, wprowadzając na rynek nową saszetkę marki SHEBA®, której opakowanie wykonane jest przy użyciu tworzywa sztucznego pochodzącego z recyclingu, Mars stał się pierwszą firmą w branży jedzenia dla zwierząt, która zastosowała taki materiał, w elastycznych opakowania na mokrą karmę. Dodatkowo w ramach pilotażowego projektu opakowań papierowych batonów Balisto w Niemczech, ponad 90% składu opakowania prawie miliona tych produktów zostało zamienione na papier. Mars rozważa wprowadzenie tego produktu również w Polsce.  

Firma Mars Incorporated zatrudniający ponad 140 000 współpracowników to producent zróżnicowanego portfolio słodyczy, żywności oraz produktów i usług dla zwierząt. W Polsce ars działa i inwestuje od 1992 roku. Obecnie biznes Marsa w naszym kraju obejmuje segment Mars Wrigley (wyroby czekoladowe, gumy do żucia, miętusy i cukierki owocowe, przekąski, lody), Petcare (jedzenie dla zwierząt) oraz Mars Global Services (centra usług wspólnych, które dostarczają usług HR, zakupowych i finansowych spółkom Mars w wielu krajach). Częścią biznesu Marsa jest także Royal Canin. We wszystkich fabrykach i biurach w Polsce Mars zatrudnia ponad 3 tys. osób