Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 13 października

–10:00: Konferencja prasowa TFI Allianz Polska nt. sytuacji po fuzji i strategii

 

PIĄTEK, 14 października

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku, obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku, produkcję budowlano-montażową w 2021 roku

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy – VIII 2022

 

PONIEDZIAŁEK, 17 października

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 roku

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej – IX 2022

 

ŚRODA, 19 października

–GPWInnovationDay, dzień I

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę konsumencką – październik 2022 roku

–10:30: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. nowego produktu finansowego

 

(ISBnews)