Kaufland i Lidl mocno redukują zużycie plastiku

Grupa Schwarz stale podejmuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i jest coraz bliżej wyznaczonych celów strategii REset Plastic. Oprócz dalszych działań na rzecz redukcji tworzyw sztucznych firma będzie kładła nacisk na jeszcze większe wykorzystanie recyklatu i zwiększenie przydatności opakowań marek własnych do recyklingu

Grupa realizuje cele dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Schwarz Produktion, a sieciami handlowymi Lidl i Kaufland oraz spółką PreZero.

Grupa informuje, że sieci handlowe Kaufland i Lidl w roku obrotowym 2021, zredukowały zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 18 proc. we wszystkich krajach, w których są obecne. Tym samym sieci zbliżyły się do realizacji wyznaczonego celu REset Plastic, jakim jest ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych o 20 proc. do 2025 roku. W Niemczech cel ten został już przekroczony: sieć Kaufland zmniejszyła zużycie plastiku aż o 26 proc., a Lidl o 22 proc.

Grupa Schwarz chce też do 2025 roku wykorzystywać w plastikowych opakowaniach marek własnych, dostępnych w Lidlu i Kauflandzie, średnio 25 proc. recyklatu. Obecnie we wszystkich krajach wykorzystywanych jest średnio 14 proc. recyklatu. W Niemczech Kaufland wykorzystuje go już w 29 proc., a Lidl w 23 proc.. Grupa wskazuje, że udało się to osiągnąć w szczególności dzięki butelkom PET, do których produkcji wykorzystano 100 proc. recyklatu (z wyłączeniem nakrętek i etykiet).

Grupa Schwarz podkreśla też, że we wszystkich 32 krajach, w których dostępne są sieci Lidl i Kaufland, osiągnęła 50 proc. maksymalnej możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych marek własnych – co odpowiada połowie wyznaczonego celu. W Kauflandzie w Niemczech 42 proc. opakowań marek własnych nadaje się obecnie w maksymalnym stopniu do recyklingu, a w Lidlu 58 proc. Kaufland i Lidl to międzynarodowe sieci sklepów oferujące artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku.