Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 3,53 mld zł na koniec maja