MCI Capital rekomenduje wypłatę 0,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.