PZU rekomenduje wypłatę 1,94 zł dywidendy na akcję