PCF Group rekomenduje wypłatę 0,27 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.