Zarząd ZUE z prezesem Wiesławem Nowakiem został powołany na nową kadencję