Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o 1,42 zł dywidendy na akcję za 2021 r.