PZU zrezygnował z nowej emisji obligacji i wcześniejszego wykupu obligacji serii A