GUS: Powierzchnia zasiewów zbóż ozimych spadła o ok. 3,1% r/r do ok. 4,4 mln ha w 2022 r.