GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł realnie o 2,2% r/r do 2062 zł/mies. w 2021 r.