Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 0,9 pkt m/m do 8,1 pkt w maju