Kantar: 76% bankowców zauważa wzrost zainteresowania klientów kredytami ze stałą stopą