Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 56,3 pkt w maju wg wstępnych danych