GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 47,4% r/r w I kw. 2022 r.