Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 54,4 pkt w maj wg wstępnych danych