Atal spodziewa się ‘bardzo dobrej’ rentowności w tym roku, spadku do ok. 25% w 2023 r.