MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE to 340,3 mld zł, tj. 94% dostępnych środków