Spyrosoft nie wyklucza kolejnych akwizycji jeszcze w bieżącym roku