Japonia: Piąty rok z rzędu rekord zaburzeń psychicznych związanych z pracą

Rząd Japonii poinformował, że w 2023 roku, piąty rok z rzędu liczba przypadków zaburzeń psychicznych uznanych za spowodowane pracą osiągnęła rekordowy poziom wynosząc 883, czyli o 173 więcej niż w 2022 roku.

Wydawałoby się, że nie jest to wiele, ale w innych krajach Zachodu zaburzenia psychiczne jednoznacznie uznane za związane z wykonywaną pracą są nieliczne. Jak stwierdziło japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, są to wszystko zaburzenia kwalifikujące się do odszkodowania pracowniczego. Z 883 stwierdzonych przypadków 79 dotyczyło samobójstw i prób samobójczych w roku podatkowym kończącym się w marcu 2024 r., co stanowi wzrost o 12 w porównaniu z rokiem poprzednim.

Znęcanie się powiązane z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono w 52 przypadkach, przy czym większość ofiar stanowiły pracownice. Jest to pierwsza statystyka tego typu odkąd we wrześniu ubiegłego roku ministerstwo dodało molestowanie klientów oraz przemoc fizyczną i werbalną wobec pracowników do listy incydentów, które mogą powodować stres psychiczny i mogą podlegać odszkodowaniom.

Znęcanie się i molestowanie w miejscu pracy ze strony przełożonych było główną przyczyną zaburzeń psychicznych w przypadku 157 osób, o 10 więcej niż w roku poprzednim. Na następnej pozycji znalazło się w przypadku 11 osób doświadczenie lub bycie świadkiem poważnych wypadków lub katastrof. Inne stwierdzone zaburzenia związane były z molestowaniem seksualnym w przypadku 103 osób oraz znaczącymi zmianami w obciążeniu pracą lub obowiązkach zawodowych w przypadku 100 osób.

Przy podziale na branże i zawody najwięcej problemów powiązanych ze zdrowiem psychicznym związanych z pracą odnotowały osoby pracujące w ubezpieczeniach społecznych, opiece społecznej i opiece pielęgniarskiej – 112, a na drugim miejscu była opieka medyczna – 105. Złożono także rekordową, wynoszącą 3575 liczbę wniosków o objęcie ubezpieczeniem pracowniczym odszkodowań związanych z zaburzeniami psychicznymi, co oznacza wzrost o 892 w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym 34,2% z nich uznano za kwalifikujące się do takich odszkodowań. Oczywiście należy przyjąć poprawkę, iż tego typu zaburzenia są mierzone i monitorowane jedynie w krajach Zachodu, na Wschodzie Europy, w Azji, Afryce i krajach arabskich ich poziom jest nieznany.