Soboń z NBP: Nie spodziewam się, by restrykcje EDP były uciążliwe i skondensowane w czasie

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Restrykcje związane z uruchomieniem procedury nadmiernego deficytu (ang. excessive deficit procedure, EDP) nie będą uciążliwe i skondensowane w czasie, ocenia członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Artur Soboń.

“Mamy dziś zapowiedź uruchomienia tej procedury, ona musi być potwierdzona w lipcu i wówczas też będziemy wiedzieli, co w praktyce dla polskich finansów, całego sektora finansów publicznych oznacza, w jakim czasie będzie rząd obligowany do konsolidacji sektora finansów publicznych. Nie spodziewałbym się, podobnie zresztą jak pan minister [finansów] Andrzej Domański, […] że te restrykcje będą jakoś szczególnie uciążliwe i bardzo skondensowane w czasie. One dadzą – jak sądzę – Polsce możliwość w odpowiednim czasie, aby takiej konsolidacji dokonać” – powiedział Soboń w Obserwator Finansowy TV.

Dodał, że w lipcu br. dowiemy się, jak procedura EDP będzie w praktyce wyglądała i “jakie ograniczenia związane ze środkami budżetu państwa i samorządów i funduszy poza samym budżetem, będą, jak będzie wyglądać konsolidacja”.

“Konsolidacja jest rzeczywiście dziś wyzwaniem z punktu widzenia polityki fiskalnej państwa. Natomiast jeśli chodzi o sam dług, to Polska ma go relatywnie na niższym poziomie niż wiele krajów UE” – wskazał Soboń.

Dziś Komisja Europejska poinformowała, że wszczęcie procedury nadmiernego deficytu jest uzasadnione wobec siedmiu państw, w tym Polski. Komisja zamierza zaproponować Radzie otwarcie w lipcu 2024 r. procedur dotyczących nadmiernego deficytu w odniesieniu do tych państw.

Rząd podał wcześniej w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., że liczy, iż Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu Polski na co najmniej cztery lata.

(ISBnews)