Orlen opracuje własną technologię zagospodarowania CO2 z procesów produkcyjnych

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Grupa Orlen opracuje własną technologię zagospodarowania dwutlenku węgla pochodzącego z procesów petrochemicznych, produkcji biogazu i wychwytu z gazów emitowanych w segmencie rafineryjno-energetycznym, podała spółka. Zgodnie z szacunkami, nowe rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie około 100 tys. ton CO2 rocznie, znacznie ograniczając emisje. Do 2030 roku Orlen będzie dysponować potencjałem zagospodarowania lub sekwestracji około 3 mln ton CO2 rocznie. 

Dwutlenek węgla pochodzący z produkcji koncernu zostanie wykorzystany m.in. jako surowiec do specjalistycznych produktów petrochemicznych, materiałów budowlanych, polimerów do druku 3D, modyfikatorów czy komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i meblarskiego, wyjaśniono.

“W tym celu Grupa Orlen realizuje projekt badawczo-rozwojowy, oparty na własnym patencie otrzymywania węglanu etylenu z CO2 i tlenku etylenu. Uzyskany związek będzie przeznaczony do rozwoju nowych, zaawansowanych produktów chemicznych, takich jak oligowęglanodiole i inne komponenty poliuretanów, węglan dimetylu czy elektrolity do baterii litowo-jonowych” – czytamy w komunikacie.

Opracowana technologia umożliwi rozszerzenie portfolio produktowego i wprowadzenie na rynek nowych produktów, zapewniono.

Obecnie trwają prace związane z projektowaniem i budową instalacji pilotażowych oraz uruchomieniem odpowiednich stanowisk badawczych w laboratoriach Centrum Badawczo-Rozwojowego Orlenu. W latach 2025-2026 przeprowadzone zostaną testy na instalacjach pilotażowych, następnie planowane będą skale demonstracyjne, zaś po 2030 roku wdrożenie przemysłowe.

“Innym, równolegle badanym kierunkiem zagospodarowania CO2 są materiały budowlane, m.in. betony ze związanym dwutlenkiem węgla pochodzącym z procesów jego wychwytu. Mieszanki betonowe opracowane przez Orlen będą mogły wygenerować oszczędności w zużyciu cementu w produkcji betonu dochodzące do kilkunastu procent redukcji jego masy w mieszance betonowej, przy zachowaniu normatywnych własności” – czytamy dalej.

Wychwytywanie i zagospodarowywanie dwutlenku węgla (CCU i CCS) to kluczowe projekty koncernu zmniejszające emisyjność

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)