Akcjonariusze BOŚ zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2023 rok

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali przeznaczeniu całego ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 61,7 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)