Polski konsument oszczędza przy wysokich stopach

Nastroje konsumentów w Polsce zaczęły się lekko pogarszać, zwłaszcza komponent oczekiwań. Zajrzeliśmy do kwestionariusza GUS-u aby dowiedzieć się jaka jest skala zjawiska, czym się objawia i co można na jego podstawie wywnioskować o koniunkturze gospodarczej.

Zacznijmy od ogólnej oceny sytuacji makroekonomicznej. Polacy są wciąż dużo bardziej optymistyczni niż byli dwa lata temu – po wybuchu wojny w Ukrainie. Wówczas blisko 80% spodziewało się pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju (słusznie, choć recesji uniknęliśmy) a 50% wzrostu bezrobocia (niesłusznie). Teraz odsetki te są o połowę mniejsze. Oczekiwania inflacyjne faktycznie drgnęły w górę, ale pozostają na historycznie niskim poziomie. Jedynie 12% gospodarstw domowych spodziewa się wzrostu inflacji. Podsumowując Polacy nie są przesadnymi optymistami w kwestii przyszłości gospodarczej naszego kraju, ale nie jest też, tak że ich nastroje wyraźnie się w tej sprawie pogorszyły. Jak na razie mamy do czynienia raczej z ukłuciem niepokoju, które powinno minąć wraz ze spodziewaną przez nas poprawą koniunktury.

Odsetek konsumentów, którzy oczekują:

Źródło: Badanie koniunktury konsumenckiej GUS, Analizy Pekao

Ukłucia niepokoju nie widać natomiast w skłonności do podejmowania większych zakupów, w rodzaju mebli, sprzętu AGD, bądź elektroniki. Skłonność ta jest wciąż historycznie niska, ale od kilku miesięcy systematycznie się poprawia. 17% konsumentów uważa, że teraz jest dobry czas na dokonywanie ważnych zakupów i niemal tyle samo zamierza zwiększyć wydatki na taki cel w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Bardziej wyraźnie wzrosła natomiast gotowość do zakupu nowego domu lub mieszkania, albo remontu już posiadanego – to zapewne efekt już wprowadzonych i zapowiedzianych subsydiów do kredytów hipotecznych. Jeśli brać te deklaracje za dobrą monetę, to można spodziewać się lekkiego ożywienia konsumpcji w najbliższych miesiącach, zwłaszcza że dochody gospodarstw domowych rosną teraz dużo szybciej niż ceny (płace o 12%, ceny o 2%).

Odsetek konsumentów, którzy odpowiedzieli twierdząco:

Źródło: Badanie koniunktury konsumenckiej GUS, Analizy Pekao

Nie należy spodziewać się boomu konsumpcyjnego, ponieważ jeszcze szybciej niż apetyt zakupowy rośnie skłonność do oszczędzania. Polacy uważają, że teraz jest dobry czas na oszczędzanie (słusznie, bo realna stopa procentowa jest wysoko), a co więcej coraz częściej planują zwiększyć swoje oszczędności w horyzoncie najbliższego roku.

Odsetek konsumentów, którzy:

Źródło: Badanie koniunktury konsumenckiej GUS, Analizy Pekao

Analizy Pekao