Neuca miała 32,8 mln zł zysku netto, 85,2 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 28.03.2024 (ISBnews) – Neuca odnotowała 32,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 15,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w IV kw. ub.r. wyniósł 33,9 mln zł wobec 18,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 54,4 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 85,2 mln zł wobec 58,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,95 mld zł w IV kw. 2023 r. wobec 2,95 mld zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 146,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 137,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 812,64 mln zł w porównaniu z 11 232,19 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 379,7 mln zł wobec 341,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w ub.r. wyniósł 149 mln zł wobec 164,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2022 roku na poziom skorygowanego zysku netto wpłynęła in plus korekta podatku dochodowego (3,7 mln zł), w 2023 roku wpływ in minus miało uwzględnienie odsetek z tytułu wygranego postępowania VAT z 2012 r. (7,2 mln zł) oraz in plus: odpis na udziały Geneme (12,4 mln zł), wyjaśniła spółka.

“Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 roku wyniósł 146,3 mln zł (+6,6% r/r) i na powstałą różnicę składają się głównie wyniki finansowe spółek OncoBay (w br. spółka zmieniła nazwę na Kapadi), TU Zdrowie i Global Pharma” – czytamy w prezentacji wynikowej.

W minionym roku udziały rynkowe Grupy ukształtowały się na poziomie 30,2% (wg IQVIA, dane Sell-In), a w strategicznym obszarze aptek niezależnych 37,6% (obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope – dane Sell-out – oraz bazy IQVIA OneKey – informacje o aptekach). W samym IV kwartale wyniosły one odpowiednio: 28,5% oraz 36,6%, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

“2023 rok z pewnością był rokiem kumulacji zmian w prawie. Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, Prawo farmaceutyczne i AdA 2.0 w połączeniu z nowym rozdaniem politycznym tworzą nową sytuację rynkową. Czeka nas szereg zmian związanych z wdrażaniem wymienionych regulacji. Skutki większości wymienionych regulacji obserwujemy od końcówki minionego roku. Dla Grupy NEUCA są one w większości pozytywne” – skomentował prezes Piotr Sucharski, cytowany w komunikacie.

Prezes wskazał, że wzrost wysokości marży hurtowej nieco zniwelował wzrost kosztów pracy, energii i skutków inflacji. Wyższa marża apteczna również nieznacznie poprawia kondycję finansową klientów Grupy – aptek. Ponadto m.in. nocne dyżury aptek, dotychczas deficytowe, od 1 stycznia 2024 roku są płatne, a w miastach poniżej 40 tys. mieszkańców dobrowolne. Ustawa wprowadzająca darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz dla osób powyżej 65. roku życia poszerzyła listę uprawnionych z 3 mln do 15 mln. Wzrosła również liczba darmowych preparatów z 2 tys. do 3,8 tys. pozycji dla seniorów i do 2,8 tys. pozycji dla dzieci. Z kolei nowelizacja Prawa farmaceutycznego zwana Apteką dla Aptekarza 2.0 zamknęła lukę prawną umożliwiającą sieciom aptecznym zwiększanie liczby swoich aptek.

“Fakt, że regulacje, których nadrzędnym celem jest dobro pacjenta, sprzyjają aptekarzom, a poprawa ich sytuacji sprzyja nam, nie jest zaskoczeniem dla tych, którzy rozumieją naszą strategię. Relacja z farmaceutami jest jej fundamentem, który pozostaje niezmienny od lat. Dlatego właśnie ta strategia wygrywa. Do sytuacji rynkowej dopasowujemy działania operacyjne, tak by najskuteczniej wspierać aptekarzy i uzyskiwać z ich strony najwyższe oceny” – uzupełnił Sucharski.

Okres październik-grudzień 2023 roku to kolejny kwartał stabilizacji obszaru kosztowego. Wydatki w kategoriach wynagrodzeń, kosztów paliwa, ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej w ujęciu kwartał do kwartału wzrosły o 1,7 mln zł (+1%), wobec analogicznego okresu sprzed roku: o 19,7 mln zł (+13%). W III kwartale minionego roku wartości były wyższe i wyniosły odpowiednio 4,6 i 25,5 mln zł, podano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 49,77 mln zł wobec 193,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2023 r. wyniósł średniorocznie 30,2%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)