Krótko o makro, rynkach i ryzykach – przed startem II kw. 2024.

Skoro okres świąteczny, to czas na szybki, globalny rachunek sumienia. Podsumowujemy krótko to, co o sytuacji makroekonomicznej i rynkowej na świecie inwestorzy funduszowi powinni wiedzieć, tuż przed wejściem w już drugi kwartał roku 2024.

KONIUNKTURA. Gospodarka USA nadal radzi sobie zdecydowanie najlepiej wśród najważniejszych państw, choć pojawiają się kolejne sygnały słabnięcia jej dynamiki. Strefa euro po bardzo trudnym roku, nowy rozpoczęła też z  trudnościami, ale i nadziejami na choćby umiarkowane ożywienie. Obciążeniem jest tu nadal kulejąca gospodarka niemiecka. Chińskie władze wyznaczyły ambitny i – w opinii analityków – trudny do realizacji cel wzrostu PKB o 5% w 2024 r. Tymczasem olbrzymie problemy strukturalne chińskiej gospodarki pozostają aktualne, a rozruszanie tej wielkiej machiny wymagać będzie znacznej stymulacji. W Polsce aktualne pozostaje oczekiwanie na ożywienie gospodarcze, ale pierwsze miesiące nie przyniosły tu przełomu, a sytuację komplikuje m.in. perspektywa utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej przez długi czas oraz prawdopodobna konieczność dalszego zwiększania wydatków na obronność (kosztem innych, prorozwojowych).

INFLACJA. Bardzo mocny wcześniej proces dezinflacji w USA uległ lekkiemu wyhamowaniu. Inflacja nadal spadała w Europie. Spektakularną skalą spadku inflacji wyróżniła się Polska – zgodnie z naszymi oczekiwaniami jesteśmy świadkami formowania przejściowego „dołka” inflacyjnego, przy czym – według nas – zwłaszcza w drugiej połowie roku – należy liczyć się z umiarkowanym wzrostem inflacji.

STOPY PROCENTOWE. Główne banki centralne świata – Fed i EBC utrzymały swoją restrykcyjną politykę monetarną w pierwszych miesiącach roku 2024, ale aktualne pozostaje oczekiwanie na pierwsze obniżki – prawdopodobnie latem br.. Polski bank centralny, w niedalekiej przeszłości krytykowany za zbyt łagodne podejście, po jesieni 2023 roku bardzo wyraźnie zmienił wizerunek, sprawiając od tego czasu wrażenie niezwykle restrykcyjnego. Projekcje inflacji ale i ta wyraźna zmiana nastawienia sprawiają, że należy liczyć się z utrzymaniem stóp bez zmian nawet w całym roku 2024.

RYNKI:

•  OBLIGACJE. Rozbudzone późną jesienią przesadne nadzieje na szybkie i znaczące obniżki stóp procentowych głównych banków centralnych zostały wyraźnie ostudzone – także przez narrację samych bankierów centralnych. Efektem tej „normalizacji” oczekiwań były wahania, ale – generalnie – zwyżki rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych (między grudniem a końcowymi dniami marca). Podobny proces można było obserwować na rynku skarbowych papierów niemieckich. Z nieco innych przyczyn rosły w tym samym czasie także rentowności japońskie – tam z uwagi na oczekiwanie na rezygnację z polityki ujemnej stopy procentowej banku centralnego (co zresztą nastąpiło). W Polsce z kolei wzrost rentowności wynikał zarówno z efektów procesów na rynkach bazowych (tzw. „core” – dla nas: USA, Niemcy), jak i wizji odbicia inflacji w drugiej połowie roku oraz narastania przekonania o braku szans na obniżkę stóp NBP co najmniej w roku 2024.

•  AKCJE. Mimo bardzo znacznych zwyżek w roku 2023 i przy – momentami – sporych wahaniach, nadal dobra koniunktura panowała na rynkach akcji. W pierwszych miesiącach roku relatywnie najlepiej zachowywały się indeksy japońskiego rynku akcji (nowe historyczne rekordy) oraz ustanawiające także nowe maksima indeksy w USA i Europie Zachodniej. Ze względu na trudne wcześniejsze lata, po świetnym roku 2023, mniej spektakularne, ale godne odnotowania są także nowe rekordy polskiego WIG.

•  SUROWCE. Szerokie indeksy surowcowe zyskiwały w okresie grudzień – końcowe dni marca. Przyczyniały się do tego m.in. rosnące (ale przy znacznych wahaniach) notowania ropy, złota czy miedzi. Nadal znaczący wpływ na kursy ropy miały – poza kwestiami makroekonomicznymi – także manipulacje tj. ograniczenia podaży ropy przez państwa OPEC i Rosję oraz nawracające incydenty terrorystyczne, poważnie wydłużające transport i podnoszące koszty frachtu.

RYZYKA. Poza kwestiami makroekonomicznymi podstawowym ryzykiem dla światowej koniunktury – w tym – dla handlu – pozostaje coraz poważniejsza sytuacja geopolityczna. Wojna Rosji z Ukrainą, krwawy konflikt w Gazie oraz napięcia w Azji (Tajwan, Korea Północna) czy blokowanie transportu morskiego przez Morze Czerwone i Kanał Sueski – to tylko te najważniejsze problemy, z którymi żyjemy w pierwszych miesiącach roku 2024.

Dla Pekao TFI ten pierwszy kwartał był także wręcz festiwalem nagród i wyróżnień w renomowanych rankingach podsumowujących znakomite wyniki inwestycyjne roku 2023. TYGODNIK raz jeszcze gratuluje zarówno Zespołowi Pekao TFI, jak i Klientom – Uczestnikom tak świetnie zarządzanych funduszy!

A – na Święta i na „po Świętach” – wszystkim życzymy przede wszystkim zdrowia. I – POKOJU. To słowo, tak bardzo związane z okresem roku, w którym jesteśmy, nabiera szczególnego znaczenia wobec tragedii, które dzieją się tuż obok nas.