Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 26 lutego-1 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Dostęp dla niepełnosprawnych: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, który będzie służył zapewnieniu większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Aktywność fizyczna: Wyniki raportu marki ASICS potwierdzają pozytywną korelację na linii ruch-kondycja psychiczna, przy czym regularne ćwiczenia zwiększają poczucie szczęścia wśród pań o 52%, energii o 50%, pewności siebie o 48%, redukują stres o 67%, a frustrację o 80%. Najpopularniejszym sportem wśród Polek jest bieganie (97% wskazań) przed nordic walking (57%) i treningiem na siłowni (48%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Medicalgorithmics: Spodziewa się podpisania dwóch umów jako dostawca usług bezpieczeństwa kardiologicznego w badaniach klinicznych w I półroczu 2024 r. oraz planuje nawiązać współpracę z podmiotami organizującymi badania kliniczne, podała spółka.

Synektik: Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia 25,84 mln zł, stanowiących 99,7% jednostkowego zysku netto spółki za rok obrotowy 2022/2023, na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 3,03 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 4 marca 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na 8 marca.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pure Biologics: Podjął decyzję o planowanym wdrożeniu “Planów Restrukturyzacji Kosztowej Grupy”, których celem jest zapewnienie stabilności finansowej i stworzenie podstaw do odbudowy wartości spółki. Spółka przewiduje, że w wyniku działań oszczędnościowych łączne stałe koszty operacyjne od czerwca 2024 r. będą wynosiły miesięcznie ok. 0,5 mln zł wobec średnio ok. 2,25 mln zł w 2023 r. Implikuje to ograniczenie operacyjnych kosztów stałych o ponad 20 mln zł w ujęciu rocznym.

MediSensonic: Zakończył II fazę badań klinicznych w jednym ze swoich wiodących projektów – Touchwave, bezmankietowym monitorze ciśnienia krwi i równolegle finalizuje badania kliniczne w projekcie Glucowave – urządzeniu do bezinwazyjnego pomiaru poziomu glukozy we krwi, podała spółka.

Synektik: Zawarł umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej, podała spółka. Wartość umowy wynosi 13 504 361,13 zł netto.

Medinice: Spółka otrzymała zawiadomienie o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy Indii na wynalazek “Pneumatyczny bandaż uciskowy” (PacePress). Wynalazek ten posiada już przyznany patent m.in. w USA, Europie, Japonii czy Korei. Pacepress to stworzenie zautomatyzowanego opatrunku uciskowego, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu po implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)