Archicom wyemitował obligacje serii M9/2024 o łącznej wartości nominalnej 168 mln zł

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Archicom wyemitował obligacje kuponowe serii M9/2024 o łącznej wartości nominalnej 168 mln zł, podała spółka. Emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 3 lata i 3 miesiące. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 1 czerwca 2027 roku.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)