Bank Pocztowy planuje zakończyć realizację planu naprawy w tym kwartale

Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) – Bank Pocztowy planuje zakończyć w tym kwartale realizację planu naprawy w obszarze kapitałowym, poinformował bank.

“Jeszcze w tym kwartale bank planuje zakończyć zrealizowany z sukcesem Plan Naprawy w obszarze kapitałowym. W opinii zarządu banku dobra kondycja finansowa banku oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach” – czytamy w komunikacie.

Bank Pocztowy w 2023 roku wypracował wynik finansowy netto w wysokości 223,8 mln zł, wyższy o 118,8 mln zł, tj. o 113,1% w porównaniu do 2022 r. Jak podkreśla bank, jest to najwyższy wynik w jego kilkudziesięcioletniej historii odnotowany w ujęciu całorocznym.

“Na obecne wyniki patrzymy w horyzoncie kilku ostatnich lat. Takiego efektu – najwyższego w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego zysku netto na poziomie 223 mln zł oraz nieoglądanych w sektorze wysokich zwrotów z kapitału, jakie Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku – nie byłoby przecież, gdyby nie wdrożenie w odpowiednim momencie planu naprawy, a następnie jego skuteczna i konsekwentna realizacja. W efekcie nastąpiła istotna poprawa rentowności banku i jego organiczny rozwój oraz znaczna zmiana wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej, w wyniku czego bank obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie” – powiedział prezes Jakub Słupiński, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Piotr Piechota podkreślił, że realizując plan naprawy, Bank Pocztowy – nie przeprowadzając nowej emisji akcji – jest dziś instytucją finansową o silnej pozycji kapitałowej.

“Zanotowaliśmy wzrost wskaźnika Tier1 do 21,73%, zaś wskaźnika dźwigni do 8,05%. Mamy znakomitą sytuację płynnościową oraz osiągnęliśmy jeden z najlepszych na rynku wyników w zarządzaniu ryzykiem w ujęciu poziomu odpisów czy dynamiki spadku portfela należności nieregularnych” – wskazał wiceprezes.

Udział kredytów ze zidentyfikowanym stanem niewykonania zobowiązania (NPL) w 2023 r. zmniejszył się o 2,38 pkt proc. do 9% (przy spadającym i zgodnym ze strategią saldzie kredytów hipotecznych).

“Bank Pocztowy koncentruje się obecnie na intensywnym wdrożeniu nowej strategii na lata 2023-2026 pn. ‘Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb’. Oparta jest ona na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo. Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów” – czytamy dalej w komunikacie.

Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto – ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r. W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie wartość wskaźnika Tier I, przypomniano w materiale.

“W opinii zarządu banku dobra kondycja finansowa Banku Pocztowego oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach” – podsumowano.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa razem banku wyniosły 8,98 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)