Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 lutego 

–09:00: Webinar Arctic Paper nt. wyników

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 r.

–11:00: Konferencja online Photon Energy nt. wyników

–13:00: Prezentacja raportu CBRE “Poland Real Estate Market Outlook 2024”

 

ŚRODA, 21 lutego 

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji budowlano-montażowej i budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2024 r., koniunkturę konsumencką w lutym 2024 r.

–10:00: Konferencja prasowa online Grupy Klepsydra nt. wyników

 

CZWARTEK, 22 lutego

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 r., informację w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2024 r.

–10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za styczeń 2024

 

PIĄTEK, 23 lutego

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn statystyczny nr 1/2024 – pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo 2024 (wyniki wstępne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności), sytuację społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2024 r.

(ISBnews)