GUS potwierdza niski wzrost PKB w IV kwartale 2023

Wg szybkiego szacunku PKB wzrósł w IV kwartale o 1% r/r i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. To wynik zbieżny z danymi rocznymi i wskazujący na powolne ożywienie.

Wg szybkiego szacunku GUS PKB w IV kwartale wzrósł o 1% r/r. Tutaj nie mogło być mowy o dużym zaskoczeniu, bo dane roczne pozwoliły zawęzić przedziały szacunków PKB i jego składowych do wąskich pasm. Wynik podany dziś przez GUS mieści się w nim komfortowo. Szczegóły PKB za IV kwartał zostaną podane za dwa tygodnie. Czytelników zainteresowanych losami konsumpcji i inwestycji w IV kwartale możemy więc póki co odesłać do naszego komentarza do danych rocznych, w którym poświęciliśmy strukturze PKB więcej miejsca.

Wzrost PKB (% r/r)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

GUS poinformował dziś również, że PKB nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. 

Indeks PKB i trend wieloletni (2019Q4 = 100)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

Publikacja pierwszych danych za IV kwartał jest też okazją, by kontynuować prostowanie szeregu odsezonowanego PKB. Dla przypomnienia – jeszcze niedawno PKB po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych prezentował w latach 2022-23 dużą rezydualną sezonowość. Obecnie ten problem zniknął a szereg realnego PKB zbliża się do idealnego, gładkiego i cyklicznego indeksu, który ekonomiści znają i lubią. W świetle dzisiaj opublikowanych danych dołek koniunktury w IV kwartale 2022 r. był płytszy (rewizja dynamiki w górę o 0,8 pkt. proc.) a ożywienie wolniejsze (rewizja dynamik pierwszych trzech kwartałów 2023 r. w dół o 0,4 pkt. proc.). Jesteśmy jednak w tym samym punkcie względem wieloletniego trendu i cyklicznego szczytu koniunktury z początku 2022 r. 

Indeks realnego PKB wg stanu wiedzy z różnych miesięcy (2019Q4 = 100)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

Analizy Pekao