Przegląd informacji ze spółek

Nestmedic otrzymał pierwsze zamówienie na 10 urządzeń PregnabitPro od firmy Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship. Jest to zamówienie inicjujące współpracę między stronami, podała spółka. Nestmedic przewiduje, że łączna suma zamówień ze strony Premi w bieżącym roku przekroczy 100 urządzeń.

Przychody Vivid Games ze sprzedaży za styczeń 2024 roku spodziewane są na poziomie 1,32 mln zł, wynik brutto na poziomie -0,17 mln zł, wynik netto na poziomie -0,17 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na koniec stycznia wynosił 0,7 mln zł, przy wykorzystaniu 2,6 mln zł z posiadanej linii kredytowej. EBITDA wynosi 0,14 mln zł.

Genomtec otrzymał ochronę patentową w Kanadzie na wynalazek pn. “A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”, podała spółka. Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. To pierwszy patent przyznany przez kanadyjski urząd patentowy i jedenasty patent otrzymany przez spółkę.

11 bit studios zdecydował o przesunięciu daty premiery gry “The Thaumaturge” w wersji na komputery PC z 20 lutego na 4 marca 2024 r., podała spółka. Nowa data premiery gry, której produkcja już została zakończona, w ocenie zarządu jest korzystniejsza z marketingowego punktu widzenia, co zwiększy jej potencjał komercyjny i sprzedażowy, wyjaśniono.

Kruk przydzielił 446 inwestorom 140 tys. obligacji serii AO6EUR o łącznej wartości 14 mln euro, podała spółka. W okresie subskrypcji 449 inwestorów skutecznie złożyło 474 zapisy na 199 214 obligacji, redukcja wyniosła 29,72%.

PGE Energia Odnawialna – spółka z Grupy PGE – podpisała umowy na budowę do 2026 roku 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 180 MW, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Develia wprowadziła do sprzedaży kolejny etap osiedla Aleje Praskie na warszawskim Grochowie, podała spółka. W jego ramach powstaną dwa 4-piętrowe budynki z 252 mieszkaniami o powierzchni od 28 do ponad 103 m2. Termin oddania do użytku zaplanowano na I kwartał 2026 roku. Ceny zaczynają się od 12 900 zł za m2.

Legimi odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Asbis zwiększy swoją powierzchnię magazynową o ponad 30% – buduje w Kazachstanie nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni ok. 20 tys. m2, podała spółka. Nowe centrum dystrybucyjne ma zostać oddane do użytku najpóźniej na początku 2025 r.

QubicGames postanowił wznowić proces skupu akcji własnych, podała spółka. QubicGames uprawniony jest do nabycia do 1 mln akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 8 zł w terminie do 30 czerwca 2024 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1 mln zł. Akcje własne nabywane są celem umorzenia.

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ zdarzeń o charakterze jednorazowym obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty za 2023 rok o kwotę minus 900 mln zł, podała spółka. W trakcie prac nad sporządzeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 zidentyfikowano przesłanki, które mogą wskazywać na utratę wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins z wpływem na wartość aktywów Grupy Azoty. Zdarzenie nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA.

Bloober Team zdecydował o utworzeniu nowej marki Broken Mirror Games, pod którą w ramach segmentu operacyjnego second party spółki (dla projektów współtworzonych) produkowane oraz wydawane będą gry, podała spółka.

Play2Chill zaprezentował wersję demo “Rally Mechanic Simulator” podczas ostatniej edycji Festiwalu Steam Next oraz zapowiada premierę pełnej wersji tej gry jeszcze w tym roku, podała spółka.

Stalprofil odnotował 3,59 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 5,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Data wprowadzenia do sprzedaży gry “Rzeźbiarze Pierścieni” na platformie Nintendo Switch została zmieniona – gra zostanie wprowadzona na rynek w II kwartale 2024, podało No Gravity Games. Wcześniej datę premiery gry na tej platformie wyznaczono na 28 lutego br.

Advanced Graphene Products (AGP) podpisała 7-letnią umowę z firmą Spectrum Group, specjalizującą się w produkcji filamentów do druku 3D, zgodnie z którą Spectrum Group przejmie markę “Prografen” i będzie produkować filament do druku 3D, którego technologia wytwarzania została opracowana przez AGP i jest chroniona patentem, podała spółka.

Gra “Japanese Drift Master” – flagowy projekt Gaming Factory – przekroczyła 450 tys. zapisów na wishliście Steam; premiera pełnej wersji planowana jest na przełomie III-IV kw. br., ale wcześniej gracze będą mogli przetestować prolog gry, podała spółka. Gaming Factory prowadzi też rozmowy licencyjne z największymi markami dotyczące pozyskania licencji na wybrane samochody w grze oraz finalizuje negocjacje z firmą 4Divinity na współwydanie wersji PC gry na rynku azjatyckim.

Molecure otrzymało od Orion Sante Sarl, tj. firmy pełniącej rolę contract research organisation (CRO) odpowiedzialnej za zorganizowanie badania klinicznego, informację o złożeniu za pomocą systemu elektronicznego CTIS administrowanego przez Europejską Agencję Leków (EMA) wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II dla OATD-01 w następujących krajach – Danii, Francji, Grecji, Niemczech oraz Norwegii, podała spółka. Spółka zaproponowała Danię jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy w procesie oceny wniosku.

Medicalgorithmics podpisał umowę o dystrybucji oprogramowania z fińską firmą Bittium Biosignals Ltd, będącą częścią notowanej na NASDAQ Helsinki grupy Bittium Corporation, podała spółka. Zgodnie z umową, Bittium stanie się niewyłączonym dystrybutorem na globalnym rynku oprogramowania Medicalgorithmics do diagnozy chorób serca.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police może dokonać odpisu na wartość spółki stowarzyszonej Grupa Azoty Polyolefins, podała spółka. Szacunkowy niepieniężny wpływ zdarzenia na wynik brutto w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok wyniesie ok. minus 300 mln zł, a niepieniężny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe wyniesie ok. minus 300 mln zł. Zdarzenie nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA, ani nie obniży jednostkowego wyniku EBIT i EBITDA za 2023 r.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 12,6% r/r do 1 408 mln zł w styczniu 2024 r., podała spółka.

Unimot miał 41 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kwartale 2023 r. (wobec 233,9 mln zł rok wcześniej) przy 2 170,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 3 682 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

(ISBnews)