Światowy Dzień Walki z Rakiem

Nowotwory są głównym problemem zdrowia publicznego na całym świecie. W Polsce ponad 1,17 mln osób żyje z chorobą nowotworową, a każdego roku w naszym kraju przybywa około 170 tysięcy nowych zachorowań. Światowy Dzień Walki z Rakiem przypadający na 4 lutego ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat chorób nowotworowych, zwrócenie uwagi na problemy pacjentów onkologicznych oraz podkreślenie roli profilaktyki w walce z tymi schorzeniami.

Rak jest chorobą, która może rozwinąć się u każdego z nas. Rozpoczyna się od niekontrolowanego podziału komórek, który prowadzi do powstania guza i upośledzenia funkcjonowanie narządów. Komórki nowotworowe mogą następnie rozsiać się po organizmie i powodować dalsze zaburzenia w jego pracy. Leczenie i powodzenie terapii zależą głównie od wczesnej diagnostyki. Niemal każdy nowotwór wykryty w początkowej fazie daje szansę na pełne wyleczenie.

Jak zapobiegać nowotworom i zwiększać szansę na wygraną?

Według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, najważniejszymi wytycznymi zmniejszającymi ryzyko zachorowania na nowotwory są:

  • Unikanie palenia papierosów i palenia biernego;
  • Utrzymywanie prawidłowej masy ciała;
  • Dbanie o aktywność fizyczną w życiu codziennym;
  • Utrzymywanie zdrowej diety;
  • Ograniczenie spożywania alkoholu;
  • Chronienie się przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne;
  • Sprawdzenie stężenia radonu w domu – można to zrobić za pomocą małych czujników umieszczanych w domu na kilka tygodni;
  • Kobiety powinny pamiętać, że rezygnacja z karmienia piersią oraz stosowanie hormonalnej terapii zastępczej zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów;
  • Zaszczepienie swoich dzieci przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV);
  • Wykonywanie regularnych badań profilaktycznych, które pozwolą wykryć potencjalne zmiany nowotworowe na wczesnych etapach rozwoju i podjąć szybkie leczenie.

Badania profilaktyczne – wykrywanie wczesnych zmian

Wiele nowotworów nie daje objawów we wczesnej fazie lub są one mało charakterystyczne. Z tego powodu najważniejsze w walce z nowotworami są regularne badania profilaktyczne, które pozwolą wykryć nowotwór rozwijający się bezobjawowo i na czas włączyć odpowiednie leczenie. Przesiewowe badania pod kątem nowotworów obejmują, m.in.: mammografię, kolonoskopię, badania cytologiczne, badanie znamion u dermatologa, oznaczanie stężenia PSA w diagnostyce raka prostaty, RTG klatki piersiowej, systematyczne badania USG.

„Pracodawcy mają również możliwość skorzystania z programu profilaktycznego prowadzonego przez Centra Medyczne Świat Zdrowia i wykonania części z tych badań w miejscu pracy. Wystarczy, że zgłoszą oni takie zapotrzebowanie, a my zajmiemy się ich zorganizowaniem. W każdym przypadku badania są realizowane przez zespoły medyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt w pomieszczeniach na terenie firmy, które wskazuje pracodawca i spełniają wymogi sanitarne. Każdy z pracowników otrzymuje po badaniu niezbędne informacje od lekarzy i zalecenia co do dalszego postępowania. W ramach akcji profilaktycznych prowadzonych przez Centra Medyczne Świat Zdrowia należące do NEUCA przebadano już ponad 10 tys. pracowników” – mówi Dariusz Grądziel, dyrektor sprzedaży usług medycznych, Świat Zdrowia Operator Medyczny.

W razie konieczności wykonania dalszych szczegółowych badań, których celem będzie wykluczenie lub potwierdzenie wstępnej diagnozy wystąpienia choroby nowotworowej, Ubezpieczeni w TU Zdrowie mogą skorzystać z programu Mój Onkolog, o który może zostać poszerzony zakres medycyny pracy w ramach polisy zdrowotnej.

Ponadto, w zależności od posiadanego wariantu ubezpieczenia, TU Zdrowie zapewnia opiekę specjalistyczną, w tym nielimitowane konsultacje profesorskie, a także szeroki wachlarz badań: laboratoryjnych, ultrasonograficznych, radiologicznych, tomografii komputerowej, biopsji pod kontrolą USG, rezonansu magnetycznego.

Ubezpieczeni w TU Zdrowie mogą także wykonać badanie poziomu markerów nowotworowych, które służy diagnostyce raka jajnika, przewodu pokarmowego lub piersi. W każdym wariancie ubezpieczenia zapewniona jest możliwość wykonania badań cytologicznych dla kobiet i badania PSA dla mężczyzn.

„W wielu przypadkach jesteśmy w stanie umówić pacjenta na konsultację w ciągu kilku dni. Pacjenci z podejrzeniem nowotworu, którzy przystąpią do programu, są prowadzeni krok po kroku przez Konsultanta Medycznego. Jego zadaniem jest pomoc w jak najszybszym dotarciu do specjalistów i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych” – mówi Szymon Dziedzic, dyrektor ds. medycyny ubezpieczeniowej, TU Zdrowie.

Program Mój Onkolog

Program Mój Onkolog został uruchomiony w 2018 roku. Zapewnia on szybką diagnostykę w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Dziś już ponad 80 tys. ubezpieczonych w TU Zdrowie posiada w ochronie ubezpieczeniowej Program Zdrowotny Mój Onkolog.

– Cały proces diagnostyki kompleksowo jest koordynowany przez Konsultanta Medycznego po otrzymaniu dokumentacji medycznej stwierdzającej podejrzenie choroby nowotworowej u ubezpieczonego pracownika w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Konsultant Medyczny wspiera ubezpieczonego w prowadzonym procesie diagnostycznym, a w sytuacji potwierdzenia rozpoznania – daje wsparcie w wyborze lekarza prowadzącego onkologa i rozpoczęciu optymalnego leczenia szpitalnego. Diagnostyka najczęściej dotyczy podejrzenia nowotworów piersi u kobiet, prostaty u mężczyzn, a także czerniaka” – tłumaczy Szymon Dziedzic.