Kolejne armatohaubice z Korei dla polskich artylerzystów

Armatohaubica K9A1

Agencja Uzbrojenia zawarła z południowokoreańską firmą Hanwha Defense umowę wykonawczą na zakup 152 egzemplarzy armatohaubic K9 oraz pakietu szkoleniowego i logistycznego wraz z zapasem amunicji. Wartość umowy wynosi 2,6 mld dolarów netto i ma ona zostać zrealizowana w latach 2025-2027.

Zakup 152 armatohaubic K9 (AHS K9) jest zgodny z wcześniejszą umową ramową i oznacza zawarcie kolejnej umowy wykonawczej. Ta liczba wystarczy na wyposażenie 6 dywizjonów oraz jednej dodatkowej baterii w Wojskach Rakietowych i Artylerii.

Umowa opiewa na 6 AHS w wersji K9A1 do 2025 roku oraz 146 AHS w wersji K9PL w latach 2026-2027. Obie wersje różnią się wyposażeniem. K9A1 w wersji dla Polski wyposażone były w krajowy system łączności Fonet, system zarządzania walką Topaz i uzbrojone w polskie wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm WKM-BM. W wersji K9PL dodatkowo dojdą do tego: przeniesienie agregatu prądotwórczego z wieży do podwozia, instalacja systemu ostrzegającego o opromieniowaniu laserem z wyrzutnią granatów dymnych OBRA-3, system gaszenia i tłumienia pożarów powstałych na skutek uszkodzeń, filtrowentylacja i klimatyzacja oraz system informacji z wyświetlaczami dla załogi. Zakup ten bez wątpienia zwiększy możliwości sprzętowe i działania na ewentualnym polu walki Wojsk Artylerii i Rakietowych.

W ramach kontraktu zakupiono także kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji kalibru 155 mm pasującej do uzbrojenia głównego K9, pakiet logistyczny – w skład którego wchodzi zapas komponentów i części zapasowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu naprawy i obsługi – a także pakiet szkoleniowy oraz dokumentację techniczną. Według umowy ramowej z 27 lipca 2022 roku obejmującej pozyskanie łącznie 672 armatohaubic K9, miały także zostać zapewnione warunki do prac remontowych i obsługowych oraz modernizacyjnych a także produkcji większej części podzespołów haubic z tego zamówienia w Polsce. Miałoby tak być od 2026 roku, kiedy dostawy obejmowałyby już wersję K9PL.

Jednak już przy pierwszej umowie wykonawczej o wartości 2,4 mld dolarów zakupiono 212 K9A1, w tym 36 używanych, zmodernizowanych K9 po remontach głównych, wyprodukowanych całkowicie w Korei Południowej w ramach dostaw do 2026 roku. Kontrakt ten obejmował także pakiety logistyczny i szkoleniowy oraz amunicję. Do dziś odebrano 48 sztuk armatohaubic z tej dostawy zaś 18 jest w trakcie dostarczania.

23 lutego 2023 roku poinformowano o stworzeniu polsko-koreańskiego konsorcjum, które miało przygotować produkcję K9PL w Polsce, gdzie prócz Hanwha Defense zaangażowane były Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Huta Stalowa Wola. Jednak, jak ustalił analityk produkcji zbrojeniowej Tomasz Dmitruk, Agencja Uzbrojenia nie prowadziła w ogóle rozmów na temat dostaw K9PL, natomiast prowadziła rozmowy na temat dostaw armatohaubic K9A1 bezpośrednio z Koreańczykami. Obecna umowa oznacza zatem, że produkcja podzespołów armatohaubic K9PL, czy nawet finalny ich montaż w Polsce, są bardzo mało prawdopodobne, co jest bardzo złą wiadomością dla polskiej branży zbrojeniowej.