S&P: Deficyt ‘general government’ Polski wyniesie 5,6% PKB w 2023 r., 5% PKB w 2024 r.

Warszawa, 01.12.2023 (ISBnews) – Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 5,6% PKB w 2023 r., 5% PKB w 2024 r., 3,9% PKB w 2025 r. i 3,2% PKB w 2026 r. (wobec -3,7% PKB w ub.r.), prognozuje S&P Global Ratings.

“Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie około 5% PKB w 2024 r., tylko nieznacznie spadając z szacowanego deficytu 5,6% w 2023 r. Zwiększający się deficyt w 2023 r. odzwierciedla słabsze dochody wynikające z wcześniejszych reform podatkowych i słabszego wzrostu gospodarczego, a także wzrost wydatków – na przykład wydatków na wojsko, odsetki i emerytury. Spodziewamy się, że presja fiskalna utrzyma się w 2024 r., ponieważ nowy rząd będzie dążył do realizacji swoich znaczących przedwyborczych obietnic dotyczących wydatków” – czytamy w komunikacie.

“Opierając się na wstępnych oświadczeniach, spodziewamy się, że wynagrodzenia w sektorze publicznym zostaną w przyszłym roku znacznie podniesione, średnio o 20% – w szczególności wynagrodzenia nauczycieli o 30%. Uważamy, że zmiany te będą miały pierwszeństwo przed najbardziej kosztowną obietnicą wyborczą – podwojeniem progu dochodu wolnego od podatku. Szacuje się, że będzie to miało wpływ fiskalny na poziomie 1 punktu procentowego rocznie i może być wprowadzane bardziej stopniowo” – czytamy dalej.

Mimo, że S&P oczekuje, iż presja na wydatki rządowe pozostanie wysoka w latach 2023-2024, przewiduje, że deficyty będą się stopniowo zmniejszać od 2025 r., choć wolniej niż wcześniej oczekiwał.

“Rząd zazwyczaj nie wykorzystuje w pełni swojego budżetu, a europejskie zasady fiskalne i postrzeganie przez inwestorów pozostają ważnymi czynnikami. Polski rząd zobowiązał się do znacznego zwiększenia wydatków na obronność do ponad 3% PKB i dopiero okaże się, jak zostanie to potraktowane zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami fiskalnymi. Nie przewidujemy, aby nowy rząd wycofał się z szerokiego konsensusu w sprawie inwestycji w obronność, ale może dokonać przeglądu części planowanych zamówień” – napisano dalej w materiale.

Według agencji, zadłużenie sektora “general government” spadnie w br. do 48,7% PKB (z 49,3% PKB w ub.r.), a następnie wzrośnie do 49,8% PKB w 2024 r., do 51,6% w 2025 r. i do 52,4% w 2026 r.

(ISBnews)