Ten Square Games miało 22,15 mln zł zysku netto, 33,66 mln zł skoryg. EBITDA w III kw.

Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) – Ten Square Games odnotowało 22,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,03 mln zł wobec 21,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 33,66 mln zł wobec 34,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,57 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 132,91 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 16,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 59,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 327,95 mln zł w porównaniu z 407,39 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 83,24 mln zł wobec 105,56 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

“Intensywne działania mające przywrócić gry ‘Fishing Clash’ i ‘Hunting Clash’ na ścieżkę wzrostu oraz zbudować głębię monetyzacyjną w grze ‘Wings of Heroes’ przyniosły pozytywne efekty. W trzecim kwartale 2023 roku płatności wygenerowanie przez gry z portfolio grupy wzrosły o 9,1% w stosunku do drugiego kwartału 2023 roku i wyniosły 110,4 mln zł. Do tego wzrostu przyczyniły się łącznie wyższe płatności w tytułach: ‘Fishing Clash’, ‘Hunting Clash’, ‘Real Flight Simulator’ i ‘Airline Commander’. Wzrost zaangażowania graczy widać także w ponownie rosnącej bazie użytkowników (wskaźnik MAU) dla gier ‘Fishing Clash’ i ‘Hunting Clash’. Spadek wpływów w grze ‘Wings of Heroes’ związany był z gruntowną przebudową silnika gry i niemalże całkowitym wstrzymaniem wydatków marketingowych w tym czasie. Jednakże tak duże zmiany w grze, w opinii grupy, pozwolą przyspieszyć rozwój tytułu w dłuższej perspektywie” – czytamy w sprawozdaniu.

Spółka przypomniała, że w obliczu spadających płatności w pierwszych miesiącach 2023 roku zarząd podjął decyzję o rewizji strategii grupy w kwietniu 2023 roku. Grupa zdecydowała się skupić na rozwoju trzech głównych produktów grupy, tj. “Fishing Clash”, “Hunting Clash” oraz “Wings of Heroes” oraz dopasować strukturę zatrudnienia do sytuacji rynkowej i planów grupy. W związku z powyższym zarząd Ten Square Games podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych prac deweloperskich w projektach “Undead Clash” oraz “Fishing Masters”. Zamknięcie tych projektów skutkowało całkowitym odpisem skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją obu gier (łącznie odpis w wysokości 31,7 mln zł, który obciążył wyniki grupy w pierwszym półroczu 2023 roku).

Jednocześnie, w kwietniu 2023 roku w jednostce dominującej została przeprowadzona redukcja zatrudnienia (zwolnienia grupowe), która objęła 110 osób (ok. 25% załogi). Z tego tytułu w drugim kwartale 2023 roku grupa zaksięgowała koszt odpraw w wysokości 6,4 mln zł, z czego 3,3 mln zł przypadło na zamknięte, kapitalizowane projekty – “Fishing Masters” i “Undead Clash”, a pozostałe 3,1 mln zł wprost obciążyło pozostałe koszty operacyjne. W trzecim kwartale 2023 roku nie było istotnych wydarzeń o charakterze jednorazowym, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 27,48 mln zł wobec 60,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. “Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, “Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także “Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)